MBA-graad in vizier voor customer management-opleiding

MBA-graad in vizier voor customer management-opleiding
  • 25 juli 2017
  • Redactie

School for Customer Management heeft voor haar huidige master-opleiding Customer Management een graadwijziging naar een Master of Business Administration MBA) aangevraagd. De Houtense opleider wacht momenteel op het akkoord van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Afgelopen maanden boog een vijfkoppig auditpanel zich vakinhoudelijk en procestechnisch over de opleiding in kwestie, met het oog op de gewenste graadwijziging. Daar is een voorlopig positief advies uitgerold, laat Anja Hulsenboom, CCO van School for Customer Management (SfCM) weten aan CustomerFirst. 'Alle lampen staan op groen en de stap naar een MBA is binnen handbereik! Echter hebben we nog niet officieel een brief van de NVAO ontvangen dat we een volwaardige MBA zíjn.'

In de komende uitgave van CustomerFirst (editie 7/8) meer hierover.

comments powered by Disqus