6/10 Belgen niet bang voor arbeidsverlies door AI

6/10 Belgen niet bang voor arbeidsverlies door AI
  • 10 juli 2018
  • Redactie

Van de ondervraagde Belgische werknemers zegt 59% niet bang te zijn voor baanverlies door de implementatie van kunstmatige intelligentie en robotisering. Daarnaast blijken mannen negatiever tegenover de gevolgen van digitalisering te staan dan vrouwen.

Uit onderzoek van vacaturewebsite Indeed blijkt dat 47% van de mannen bang is zijn baan te verliezen, tegenover 36% van de vrouwelijke respondenten. Dit komt volgens de vacaturewebsite door de diverse sectoren – 41% van de werknemers denkt dat robotisering vooral in productiesectoren van groot belang gaat zijn. ‘Deze cijfers verklaren mogelijk ook de relatief grotere vrees voor jobverlies bij mannen, die vaak oververtegenwoordigd zijn in deze sectoren’, aldus de managing director van Indeed Benelux.

Emotioneel vereist
Circa de helft van de respondenten geeft aan positief tegenover de transitie te staan – 53% denkt dat door kunstmatige intelligentie nieuwe banen zullen ontstaan. Een derde van de werknemers denkt dat de toepassing van AI efficiency met zich meebrengt. Daarentegen blijft het idee bestaan dat de menselijke kant in veel sectoren nog steeds onmisbaar is. 8 op de 10 respondenten denkt dat bij banen waarin emotionele bekwaamheid benodigd is, robotisering minder belangrijk wordt.

België-special CustomerFirst

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link