Meer grip op digitale patiëntrelatie vereist

Meer grip op digitale patiëntrelatie vereist
  • 6 juli 2018
  • Redactie

Digitalisering is binnen de zorg essentieel, maar de transitie in ziekenhuizen loopt volgens ABN Amro spaak. Volgens de bank moeten ziekenhuizen de wijze van zorgverlening herindelen om de digitale patiëntrelatie te versterken.

In het rapport ‘Eerste hulp bij zelfredzaamheid’ stelt ABN Amro dat ziekenhuizen het registreren van informatie moeten standaardiseren. Hierdoor wordt het mogelijk om patiëntgegevens te delen via een platform waar alle informatie centraal toegankelijk wordt. De online interactie tussen arts en patiënt moet ook worden versterkt, aangezien momenteel minder dan de helft van de ziekenhuizen een online patiëntenportaal aanbiedt.

Zelfredzaamheid
De onderzoekers benadrukken het belang dat patiënten online het behandelproces kunnen inzien en contact kunnen hebben met zorgverleners. Dit is volgens de sector Banker Healthcare gewichtig om de zelfredzaamheid te vergroten, waardoor de patiënten minder directe zorg nodig hebben. Dit kan er op de lange termijn voor zorgen dat zorgkosten kunnen worden verminderd.


comments powered by Disqus