Leidinggevende overschat zichzelf

Leidinggevende overschat zichzelf
  • 03 september 2018
  • Redactie

Hoewel leidinggevenden in Nederland dénken hun medewerkers goed te begeleiden bij het balanceren tussen werk en de thuissituatie, ervaren medewerkers deze hulp in veel mindere mate. Dat blijkt uit recent onderzoek van Kantar Public, in opdracht van Zilveren Kruis, waarvoor 1.090 medewerkers en 730 leidinggevenden zijn bevraagd.

De resultaten leren onder meer dat ruim de helft van de ondervraagde leidinggevenden denkt het goede voorbeeld al te geven als het gaat om de werk-privé balans. Hier tegenover staat dat 34 procent van de medewerkers dit ook zo ervaart. Verder geeft bijna de helft van de leidinggevenden aan met regelmaat te vragen of hun medewerkers het werk nog goed kunnen combineren met hun gezins-/privéleven. Ook deze checkvraag wordt door medewerkers in veel mindere mate ervaren, respectievelijk door 22%. Opvallend is dat nagenoeg de helft van de medewerkers aangeeft dat hier zelfs nooit naar wordt gevraagd. Over het algemeen worden de leiderschapskwaliteiten van de leidinggevenden door medewerkers dan ook negatiever beoordeeld dan door de leiders zelf (medewerkers 57% versus leidinggevenden 82%).

Inlevingsvermogen
Prof. Dr. Naomi Ellemers, Sociale en Organisatiepsycholoog en Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht: ‘Allerlei onderzoeken laten zien dat mensen die in een leiderschapspositie worden geplaatst anders naar hun omgeving gaan kijken – zelfs zonder dat ze dat in de gaten hebben. Alleen al daarom kunnen ze zich moeilijk verplaatsen in de situatie van hun medewerkers. Ze gaan er bijvoorbeeld vanuit dat medewerkers het wel zullen melden als er problemen zijn, of zelf wel snappen wat wel of niet kan. Ze kunnen zich haast niet voorstellen dat medewerkers het lastig vinden om knelpunten aan te kaarten, of graag expliciet willen horen of de baas het goed vindt wat ze doen.’

Overwerken ‘hoort erbij’
Vier op de tien leiders zegt ook weleens buiten werktijd een werkgerelateerd berichtje of mailtje te sturen naar een medewerker. Dertig procent van hen verwacht ook dat de medewerkers reageren buiten werktijd. Bijna de helft van de leidinggevenden verwacht tevens dat de ‘verloren’ werktijd later wordt ingehaald als medewerkers eerder naar huis moeten vanwege bijvoorbeeld een ziek kind. Tegelijkertijd zegt vijftig procent van de leidinggevenden medewerkers de vrijheid te geven door ze enkel op prestaties te beoordelen.

‘Leidinggevenden overschatten hun voorbeeldrol en onderschatten de impact van overwerk op hun medewerkers. Daar schrik ik van’, aldus Jan-Willem Evers, commercieel directeur Zilveren Kruis. Volgens hem valt er juist op het gebied van preventie nog veel gezondheidswinst te behalen. ‘Ben je je als leidinggevende echt bewust van je voorbeeldfunctie? Dat berichtje na werktijd níet meer sturen zorgt voor de korte en lange termijn voor gezondere werknemers en daarmee een beter bedrijfsresultaat’, verzekert hij.

Meer onderzoeksuitkomsten:
- Nederlandse medewerkers werken gemiddeld 3 uur per week over. Leidinggevenden werken gemiddeld 6,5 uur per week over.
- Eén op de drie medewerkers (30%) geeft aan dat overwerken bij de bedrijfscultuur hoort.
- Stress is geen reden voor verzuim bij 87% van de leidinggevenden.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link