1/3 werknemers dupe van slecht leiderschap

1/3 werknemers dupe van slecht leiderschap
  • 27 september 2018
  • Redactie

De kwaliteit van leiderschap binnen een bedrijf wordt niet door iedere werknemer op prijs gesteld; 30 procent van de ondervraagde 2.500 werknemers in Europa zegt minder werkgeluk te ervaren door slecht leiderschap.

ADP onderzocht het werkgeluk onder werknemers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Frankrijk. Volgens de dienstverlener vormt slecht leiderschap de grootste oorzaak van onvrede op de werkvloer. Nederlanders zijn in vergelijking met overige Europese respondenten positief gestemd: circa de helft (51%) van de werknemers geeft aan zich erkend te voelen door de organisatie.

Onveilig ongemak
De onderzoeksresultaten laten zien dat ongemakkelijkheid een andere reden is voor het gebrek aan werkgeluk: 44 procent van de respondenten voelde zich de afgelopen 12 maanden ongemakkelijk op het werk. Als aanleidingen werd niet-ondersteunend management, stress, slechte werkrelaties en een slechte werkomgeving genoemd. Tevens werd onveiligheid als oorzaak genoemd (33%) en het gebrek aan een feedbackproces om problemen aan te kaarten (74%).

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link