Socials verbinden patiënt met zorgverlener

Socials verbinden patiënt met zorgverlener
  • 19 oktober 2018
  • Redactie

De onderlinge communicatie tussen patiënten via sociale media heeft een positief effect op de relatie met de zorgverlener. De patiënten blijken volgens onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen beter ingelicht, wat hun zelfbeschikking vergroot.

Edin Smailhodzic promoveert deze week met zijn proefschrift ‘Transformative effects of social media: How patients’ use of social media affects roles and relationships in heallthcare’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor onderzocht Smailhodzic de invloed van social media op de relatie tussen patiënt en professionals in de gezondheidszorg. Volgens de onderzoeker heeft de emotionele steun die patiënten online bij elkaar vinden een positief effect: hij ziet een meer gelijkwaardige positie van de patiënt jegens de arts en een betere vertrouwensband.

Online communities
De promovendus stelt dat de onderlinge connectie patiënten de mogelijkheid biedt om te leren van anderen. Dit kan een andere invulling van zorg als gevolg hebben: zo kunnen online communities onder meer een aanvulling zijn op reguliere zorg. Patiënten kunnen hierdoor tevens een actievere rol spelen in het behandelproces en kan de functie van artsen veranderen. Smailhodzic: ‘Tijdens mijn onderzoek zag ik nieuwe online samenwerkingen met artsen ontstaan. Bijvoorbeeld een arts die op een patiëntenforum veel gestelde vragen beantwoordt, waardoor patiënten geen aparte afspraak hoeven te maken.'

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link