Van Ark wil ijzeren vuist tegen arbeidsdiscriminatie

Van Ark wil ijzeren vuist tegen arbeidsdiscriminatie
  • 22 november 2018
  • Redactie

Staatssecretaris Van Ark diende onlangs een wetsvoorstel in om harder op te treden tegen arbeidsdiscriminatie. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is met de nieuwe wet bevoegd om boetes uit te delen aan werkgevers die in het werving- en selectieproces discrimineren.

Tot dusver kon de Inspectie alleen ingrijpen wanneer de gedupeerde al aan het werk was. Van Ark wil het ‘gat in de wet’ dichten door ook tijdens het sollicitatieproces te kunnen optreden. Ze pleit daarom voor een strenger beleid onder werkgevers. De staatssecretaris wil dat het ministerie investeert in verkennende inspecties, toezicht versterkt en zorgt voor bewustwording omtrent het onderwerp. Concrete maatregelen over de aanpak worden (nog) niet genoemd.

Uitzendbureaus
Momenteel wordt onderzocht in hoeverre discriminatie een rol speelt in de werving en selectie door derden. Verscheidene uitzendbureaus werden begin 2017 al terechtgewezen op dergelijke zaken, naar aanleiding van eigen onderzoek van TROS Radar dat aan het licht bracht dat sommige uitzendbureaus positief reageerden op verzoeken van opdrachtgevers om kandidaten te selecteren op basis van afkomst.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link