Videoconsult blijkt populaire patiënttool

Videoconsult blijkt populaire patiënttool
  • 02 januari 2019
  • Redactie

Patiënten verkiezen een videoconsult boven een fysiek bezoek aan zorgverleners. Volgens de Patiëntenfederatie scoort deze digitale ontmoeting tussen patiënt en zorgverlener een 9 van de 10.

Patiëntenfederatie Nederland en het Amsterdam UMC, locatie AMC, voerden een enquête uit onder 968 patiënten om hun mening over videoconsulten in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat patiënten de voorkeur geven aan een videoconsult, wanneer het een controleafspraak of uitslaggesprek betreft. Toch geeft 3,5 procent van de ondervraagden aan dat het mogelijk is om een videogesprek te voeren met hun zorgverlener. De Federatie adviseert zorgorganisaties om een videoconsult aan te bieden, aangezien zowel patiënt als zorgverlener het contact via video becijfert met een 9 (uit 10).

Uitzondering op de regel
Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan gebruik te willen maken van een videoconsult. Circa 20% geeft aan geen behoefte te hebben aan deze vorm van digitaal contact met de zorgverlener; deze patiënten zouden het persoonlijke contact missen. Daarnaast zegt 6,7 procent van de patiënten een videoconsult te prefereren tijdens het eerste contact met de zorgverlener.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link