‘Zet wendbaarheid organisatie op de agenda’

‘Zet wendbaarheid organisatie op de agenda’
  • 21 januari 2019
  • Redactie

Bijna de helft van de Nederlandse werknemers die recent zijn ondervraagd, voelt zich niet gehoord door het management in zijn of haar organisatie. Vice versa erkennen managers het probleem: van die groep heeft 42% het idee dat medewerkers zich onvoldoende gehoord voelen.

Adviesbureau Intermedius hield onlangs een onderzoek onder 1.107 medewerkers en managers. Daaruit blijkt onder meer dat 58% van de medewerkers het idee heeft dat managers niet precies weten wat ze moeten doen. Van laatstgenoemde groep geeft tweederde ook aan hun bedrijf niet flexibel genoeg te vinden. ‘Wendbaarheid, of juist het gebrek daaraan, is een essentieel onderwerp, met name voor grote organisaties’, meent Diane Dros, managing partner bij Intermedius. ‘Het management van deze organisaties zou er goed aan doen dit als strategisch thema op de agenda te zetten. Daarbij is een heldere koers die wordt doorvertaald naar alle lagen van de organisatie belangrijk. Wij zien dat dit bij veel bedrijven niet gebeurt.’

Betrouwbaar leiderschap
Het gevoel van onkunde lijkt bevestigd te worden door het onderzoeksresultaat dat één op de vijf managers niet precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Volgens de onderzoekers speelt de gebrekkige informatie die managers ontvangen hier mogelijkerwijs een rol in. 37% van deze groep vindt de managementinformatie binnen hun organisatie niet goed op orde. ‘Vandaag de dag is actuele managementinformatie cruciaal. Met name bij corporates ontbreekt vaak informatie over andere bedrijfsonderdelen. Dat ondermijnt goed management en betrouwbaar leiderschap’, aldus Dros.

Verder zijn zowel medewerkers als managers van mening dat de onderlinge samenwerking een stuk beter kan. Nagenoeg een derde van alle ondervraagden zegt dat er binnen hun organisatie onvoldoende wordt samengewerkt. Effectief samenwerken blijkt een ware uitdaging, stelt Dros vast. ‘Wederzijds begrip hierin is essentieel, maar daar wordt niet genoeg tijd voor vrijgemaakt. Hierdoor blijft iedereen vooral aan zijn eigen belangen denken en is het lastig om een wendbare organisatie te bewerkstelligen.’

Bron: Managers Online

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link