Slecht leiderschap: kweekvijver voor onveiligheid

Slecht leiderschap: kweekvijver voor onveiligheid
  • 7 mei 2019
  • Redactie

Het gebrek aan goed leiderschap wordt genoemd als de grootste oorzaak van een sociaal onveilige werkomgeving. Vakbonden FNV en VAWO maken zich hard voor een onafhankelijke klachtencommissie en een ombudsman of -vrouw voor Nederlandse universiteiten.

7 op de 10 ondervraagde universiteitsmedewerkers noemen slecht management de bron van een onveilig gevoel op de werkvloer. Van de ruim duizend door FNV en VAWO ondervraagde respondenten zegt 44% in een onveilige werksituatie te verkeren. In de meeste gevallen (48%) wordt deze onveilige omgeving veroorzaakt door roddelende collega’s, gevolgd door het bewust achterhouden van informatie (46%). Bovendien werd machtsmisbruik, intimidatie, buitensluiting en discriminatie genoemd.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat jongere medewerkers (tussen 26 en 35 jaar) met 65% minder vaak slecht leiderschap ervaren dan medewerkers tussen 36 en 55 jaar oud (78%). Bovendien kaart de helft van de respondenten aan dat er problemen zijn binnen de hiërarchie. 4 op de 10 medewerkers noemt een hoge werkdruk als belemmering.

Veilige klachten
Naar aanleiding van het onderzoek willen de vakbonden zich hardmaken voor een landelijke en onafhankelijke klachtencommissie, wat volgens FNV gezien de ‘schokkende cijfers’ broodnodig is. Tevens moet er een ombudsman of -vrouw komen. Een vertrouwenspersoon is niet voldoende, vindt bestuurder Jan Boersma. Inmiddels loopt er op een aantal universiteiten een pilot. ‘Deze situaties mogen niet meer weggezet worden als incidenten. We hopen dat de werkgevers nu serieus werk gaan maken van een sociaal veilige werkomgeving.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link