SCP: inclusiviteit is heikel punt

SCP: inclusiviteit is heikel punt
  • 09 oktober 2019
  • Redactie

Het beleid van werkgevers om een inclusiever personeelsbestand te creëren, stagneert bij veel bedrijven. Het Sociaal en Cultureel Planbureau trekt aan de bel. ‘Normaal gesproken is er meer aandacht voor personeelsbeleid als het economisch goed gaat. Nu zien we die ontwikkeling niet zo sterk.’

Voor het onlangs gepubliceerde rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers’ ondervroeg het SCP circa 3.000 werkgevers over hun personeelsbeleid. Uit de onderzoeksuitkomsten blijkt dat 4 op de 10 werkgevers zich richt op het behoud van oudere werknemers op de werkvloer. Het aannemen van ouderen is een ander verhaal: het aandeel 55-plussers is 17%. Volgens het SCP wordt er weinig gefocust op de werving en selectie van deze groep en hebben deze organisaties moeite met het duurzaam inzetten van de medewerkers.

Verantwoordelijkheidsgevoel
Werkgevers vinden het echter belangrijker om oudere werknemers aan te nemen dan vrouwen op hoge functies te plaatsen. Het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking laat vooral een gat zien. Circa een derde van de respondenten voelt zich verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar minder dan 2 op de 10 werkgevers geeft gehoor aan dit verantwoordelijkheidsgevoel. ‘Als reden daarvoor geven werkgevers aan dat er voor mensen met een arbeidsbeperking geen geschikte functies zijn, of dat er bijvoorbeeld weinig capaciteit is om hen te begeleiden’, aldus onderzoeker Patricia van Echteld tegenover NOS.

Van Echteld komt echter ook met positieve resultaten. ‘We merken vooral dat de grootte van de organisatie uitmaakt. Als je 2.000 medewerkers in dienst hebt, is het makkelijker om inclusiviteit mee te nemen in je personeelsbeleid dan als je negen werknemers hebt. Je hebt daar dan eer ruimte voor.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link