Alle ballen op werkplezier

Alle ballen op werkplezier
  • 11 november 2019
  • Redactie

1,3 miljoen mensen in Nederland hebben momenteel last van burn-outklachten als gevolg van werkstress. De kosten voor werkgevers? Jaarlijks € 2,7 miljard. Dat blijkt uit onderzoek van OVAL (brancheorganisatie van arbodiensten), organisator van de Week van de Werkstress die vandaag van start is gegaan.

‘Het beste medicijn om uitval als gevolg van werkstress te voorkomen, is zorgen voor voldoende werkplezier’, stelt Dorothé van den Aker, die namens OVAL de landelijke Week van de Werkstress coördineert. ‘Werkplezier zorgt dat mensen de werkdruk aankunnen. De vrijheid om je eigen werk en tijd in te delen, steun van je leidinggevende en ruimte voor ontwikkeling zijn belangrijk.’

Op de hoogte zijn
De uitkomsten leren onder meer dat 45% van de werknemers vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen werkstress. Voor werkgevers is er nog veel winst te behalen: de verzuimkosten gerelateerd aan werkstress zijn opgelopen van € 2 miljard tot € 2,8 miljard in 2017. Omgerekend is dat € 8.100 per werknemer.

44% van de werknemers ervaart een lage autonomie en 38% vindt de taakeisen hoog. Medewerkers ruimte geven en in gesprek gaan over hun wensen en ervaringen is een eerste stap. ‘Ken je mensen en weet wat er speelt, niet alleen in het werk’, tipt Van den Aker. ‘Is iemand ook mantelzorger of zijn er schulden, dat zijn factoren die van grote invloed zijn op het functioneren.’

Hard ontspannen
Verder blijkt ook dat een groeiende groep werknemers zogenaamde ‘technostress’ ervaart. Inmiddels is bijna de helft van de werknemers vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar. Juist de groep werknemers die de hele dag gebruik maakt van een pc of smartphone of pc verzuimt twee keer zo vaak vanwege werkdruk of werkstress. ‘Juist het “altijd aan staan” zorgt ervoor dat veel mensen moeilijk kunnen afschakelen. Wanneer je hard werkt is ter compensatie hard ontspannen ook nodig.’

Werkplezier
In opdracht van online pensioenuitvoerder BeFrank deed Panelwizard recent ook onderzoek onder bijna 1.100 werkende Nederlanders. Uit het Werkplezieronderzoek 2019 blijkt onder meer dat Nederlanders hun werkplezier met gemiddeld een 7,5 waarderen. Voor 93% van de ondervraagden zorgt plezier hebben op het werk voor minder stress. Circa 90% noemt een prettige band met collega's essentieel voor een fijn gevoel op het werk.

comments powered by Disqus