Personalisatie blijkt heikel punt

Personalisatie blijkt heikel punt
  • 19 december 2019
  • Redactie

E-mail is nog steeds het meest gebruikte klantcontactkanaal waar bedrijven personalisatie toepassen. Daarentegen blijken organisaties moeite te hebben met het creëren van een centraal klantbeeld; voor 6 op de 10 zijn data slechts deels beschikbaar.

Uit het DDMA Data Driven Marketing Onderzoek 2019, waarvoor 170 Nederlandse bedrijven zijn ondervraagd, komt naar voren dat 1 op de 8 bedrijven de juiste data eenvoudig te verkrijgen is voor iedereen op de werkvloer. 60% van de ondervraagde organisaties zegt dat niet alle informatie even gemakkelijk te vinden is.

Gegevensexplosie
60% van de respondenten neemt beslissingen op basis van klantdata; 12% meer ondervraagden dan het jaar ervoor. Toch blijkt dit nogal eens lastig te zijn. Het onderzoek wijst uit dat 1 op de 5 een gecentraliseerde database heeft van alle klantgegevens en hier een actueel (en reëel) beeld van is. Het jaar hiervoor was dit percentage nog 29%. Een mogelijke verklaring van deze daling is de groei aan klantgegevens en diverse nieuwe systemen, waardoor het volgens DDMA lastig is geworden om een centraal overzicht te hebben van alle informatie.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link