Softskill-beroepen in de lift

Softskill-beroepen in de lift
  • 23 januari 2020
  • Redactie

Beroepen die nauwelijks worden beïnvloed door robotisering en digitalisering zullen tot 2030 het hardst gaan groeien. Onderzoekend bureau Intelligence Group wil met het onderzoek laten zien dat men niet bang hoeft te zijn voor banenverlies door robots en AI: ‘menselijke’ banen blijven cruciaal.

Van tech-ethicus en verkoopmedewerker tot compliance managers: beroepen en functies waarin menselijk contact en inzicht van belang zijn, blijven de komende vijf tot tien jaar groeien. Dat stelt Intelligence Group op basis van gegevens uit eigen database en die van onder meer het CBS, UWV en Centraal Planbureau. Het recruitmentbedrijf stelde hier de ‘Top 100 Snelst Groeiende Beroepen’ uit op.

Beter of eenvoudiger
De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat robotisering er de komende jaren niet voor zorgt dat mensen niet meer nodig zijn voor bepaalde beroepen. Slimme systemen, AI en robots zullen in de toekomst deel uitmaken van de toolkit van allerhande beroepen. ‘Augmented en virtual reality en IoT zorgen voor een verbetering of vereenvoudiging van heel veel taken en processen. Maar de introductie ervan is veel ingewikkelder en duurt langer dan de optimisten onder de tech-profeten ons voorspiegelen.’

Beroepen die zelf technologische oplossingen creëren, zoals data-analisten, machine learning engineers en programmeurs, zullen juist sneller verdwijnen: volgens het recruitmentbureau zijn deze taken simpeler over te nemen door slimme software of kunstmatige intelligentie.

comments powered by Disqus