Complexiteit binnen organisaties blijf toenemen

Complexiteit binnen organisaties blijf toenemen
  • 25 mei 2022
  • Kel Koenen

Nieuw wereldwijd onderzoek van Pegasystems over de stand van zaken rondom businesscomplexiteit toont aan dat bijna 3 van de 4 medewerkers (71%) hun functie steeds moeilijker vinden doordat klanten steeds veeleisender worden. Medewerkers op allerlei niveaus ervaren een overvloed aan informatie, systemen en processen en dat maakt aanpassen aan steeds veranderende situaties een uitdaging.

Op het moment dat we uit de corona lockdown kwamen, hebben veel organisaties haast gemaakt met hun digitale transformatieprojecten. Toch blijkt uit de onderzoeksresultaten dat deze initiatieven niet ver genoeg gingen of in silo's werden geïmplementeerd zonder een eenduidige visie.

42% van de respondenten vindt zelfs dat digitale transformatie de complexiteit van hun werk juist heeft vergroot. Een verrassende uitkomst die organisaties ertoe zou moeten aanzetten hun digitale aanpak onder de loep te nemen.

Maar voordat organisaties hun nieuwe strategie kunnen herdefiniëren om de business complexiteit te verminderen, moeten ze weten welke factoren de belangrijkste veroorzakers zijn. Respondenten noemen een mix van organisatorische, technologische en maatschappelijke factoren.

De belangrijkste zijn:

  • Beheren van de overvloed aan informatie (90% van de respondenten)
  • Doorlopen van interne processen en bureaucratie (89%)
  • Beheren van projecten en aansturen van teams en mensen (88%)
  • Het tempo bijhouden van snelle veranderingen (87%)
  • Gebrek aan middelen (86%)

Hoe kunnen organisaties deze factoren beter aanpakken? Allereerst door technologische silo’s af te breken, want met te veel en te verschillende systemen neemt de complexiteit binnen de organisatie alleen maar toe, zegt 43% van de respondenten.

Nieuw te ontwikkelen systemen moeten eenvoudiger te integreren zijn met andere technologieën, vindt 40%. Dit betekent dat organisaties digitale transformatie veel eenduidiger moeten benaderen in plaats van versnipperde projecten afzonderlijk uit te voeren.

Hoewel de pandemie de trigger was voor snelle veranderingen, willen veel werknemers dat hun organisatie zich nog sneller aanpast. Een op de drie gaf aan dat hun organisatie te langzaam beweegt om op veranderingen te reageren.

Ondanks zijn eigen complexiteit, blijft technologie de sleutel tot het stroomlijnen van hun werk en functie. 98% gaf aan dat technologie van vitaal belang is voor een goede uitvoering van hun werkzaamheden. 'In de begindagen van de pandemie gingen te veel organisaties aan de slag met quick fixes die van nature vaak in silo's zaten en gewoon niet ver genoeg gingen. Nu is het tijd om een stap terug te doen en een andere aanpak te implementeren die workflows makkelijker maakt en stroomlijnt', zegt Tom Libretto, Chief Marketing Officer van Pega. 'Dit nieuwe onderzoek helpt organisaties te begrijpen waarom ze nog steeds last hebben van complexiteit. Het biedt inzichten om hun digitale transformatie opnieuw te bekijken en in te zetten én beter om te gaan met veranderingen, ongeacht waar deze in de toekomst vandaan komen.'

comments powered by Disqus