Trendrapport KVK: platformbedrijven in opmars

Trendrapport KvK: platformbedrijven in opmars
  • 8 augustus 2022
  • Kel Koenen

In de sector Zakelijke diensten van het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over juli 2022 valt een stevige toename van het aantal startende particuliere beveiligers op (146% vergeleken met juli 2021).

Daarnaast is er een sterke stijging van de categorie ‘overige zakelijke dienstverlening’ (+ 181%). Die is vrijwel helemaal toe te schrijven aan een toename van het aantal jongeren dat zichzelf aanbiedt via platformbedrijven.

Het zijn er – alleen al in deze categorie – ruim 2.100 meer dan vorig jaar (7.492 vs. 9.613). Het gaat om bijbaantjes: studenten, vakantiewerkers en jongeren die in hun in vrije uren werken. KVK ziet over de hele linie een enorme toename van deze platformconstructie. Als de activiteiten divers zijn, vallen deze jongeren onder de generieke categorie ‘overige zakelijke dienstverlening’.

‘De sterke groei binnen de starterspopulatie vindt plaats in domeinen die niet per se een positieve structurele transformatie van de economie aangeven’, duidt prof. dr Eric Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics. ‘Meer particuliere beveiligers en bijbaantjes van jongeren die nu worden geregistreerd als nieuwe bedrijven.’

Jessica van El, expert Jong Ondernemerschap bij KVK, over deze laatste categorie: ‘Zo’n platformconstructie lijkt aantrekkelijk voor jongeren. Ze kunnen zelf beslissen wanneer ze willen werken en het werk indelen naar hun eigen beschikbaarheid. Maar let op, hiermee ben je zelf ondernemer. Je wordt niet doorbetaald bij ziekte, krijgt geen vakantiedagen en bouwt geen pensioen op. Kijk ook goed naar een verzekering voor aansprakelijkheid en tenslotte, wees je ervan bewust dat je zelf aangifte voor omzet- en inkomstenbelasting moet doen. De omzetbelasting moet je ieder kwartaal opgeven.’

Het totaal aantal inschrijvingen in het KVK Handelsregister per 1 augustus 2022 is verder gestegen naar 2.269.310. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 114.445 inschrijvingen bij gekomen, een toename van ruim 5%. Het aantal faillissementen blijft met 127 laag en ligt net iets onder het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden (133). Ook in de sector Gezondheidszorg is er een toename het aantal starters. Die is 29% vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. ‘We zien met name een opleving van het aantal starters in de dagopvang van zowel kinderen als ouderen en gehandicapten’, signaleert Stam. ‘Na de lockdowns zijn meer mensen weer op kantoor gaan werken en begint de behoefte aan opvang buitenshuis toe te nemen.’

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand juli vergeleken met dezelfde maand in 2021. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

comments powered by Disqus