Medewerker beveelt werkgever niet langer aan

Medewerker beveelt werkgever niet langer aan
  • 8 maart 2023
  • Kel Koenen

Medewerkers zijn ontevreden over arbeidsvoorwaarden en bevelen hun werk niet langer aan bij anderen. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van onderzoeksbureau InnerVoice. Zo geven werkenden onder andere aan minder tevreden te zijn over hun werkgever dan tijdens de coronaperiode.

Positief punt is dat men na de coronaperiode juist wel weer meer zin heeft om te werken en trotser is op het werk dat ze doen. Volgens Anne Branger van InnerVoice toont het onderzoek aan dat de meeste werkgevers er in de huidige markt onvoldoende in slagen om medewerkers bij hun organisatie te betrekken en belonen. 'Dit is een gemiste kans, in de huidige krappe arbeidsmarkt is een goede aanbeveling van zittende collega’s immers één van de krachtigste wervingsinstrumenten. Ik zie zeker kansen voor werkgevers om de betrokkenheid te verbeteren door in te zetten op een veilige werkplek, waar medewerkers zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen.'

Voor het meten van de medewerkerstevredenheid gebruikt InnerVoice een eNPS-indicator. Die kan variëren van -100 tot +100 en geeft aan hoe tevreden medewerkers zijn, door te meten in welke mate medewerkers hun organisatie zouden aanbevelen. Deze eNPS-indicator sloeg in 2022 behoorlijk negatief uit met -15. Veel medewerkers bevelen hun werkgever dus niet meer aan. Vaak genoemde redenen voor de toegenomen ontevredenheid zijn het salaris, de werkdruk en de mate van aandacht of waardering die men krijgt.

Opvallend is dat medewerkers weer meer bevlogenheid tonen in hun werkzaamheden dan tijdens de coronaperiode. Acht op de tien medewerkers zijn zowel enthousiast als trots over het werk wat ze doen – dit aantal medewerkers in ten opzichte van 2021 met acht procent gestegen. Nog geen vier op de tien werkende Nederlanders vinden dat hun arbeidsvoorwaarden voldoende zijn aangepast aan de huidige inflatie. Het zijn vooral de medewerkers die in dienst zijn bij grotere werkgevers (200+ medewerkers) die hier laag scoren.

Daarnaast zegt ruim één op de tien medewerkers zich door de organisatie niet gewaardeerd te voelen. Dat komt vooral doordat men zich niet gezien voelt als individu of dat hun bijdrage niet gezien wordt. Zeventien procent van de ondervraagden geeft aan zich expliciet niet veilig te voelen op de werkplek. Desondanks geeft zo’n 85% van de medewerkers aan zichzelf over een jaar nog wel bij de huidige werkgever te zien.

Branger: 'De vraag is natuurlijk hoe lang deze loyaliteit aanhoudt als er niets verandert in de arbeidsvoorwaarden en waardering voor deze medewerkers.' Werknemers in de detail- en groothandel (eNPS -23) en industrie & energie (eNPS -20) zijn het meest ontevreden. Binnen de financiële dienstverlening zijn medewerkers het minst ontevreden (eNPS +3). Reden voor de tevredenheid en bevlogenheid binnen deze sector zijn de hoge beloning en waardering die zij ontvangen.

De jongste groep medewerkers (van 18 tot 29 jaar) is het minst tevreden over hun werkgever. Opleiding speelt ook een sterke rol in de mate van aanbevelen: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder ontevreden men is.

comments powered by Disqus