Applicatie versnelt onderzoek naar financiële criminaliteit

Applicatie versnelt onderzoek naar financiële criminaliteit
  • 8 november 2023
  • Kel Koenen

Pegasystems heeft haar Pega Financial Crime and Alerts Investigation Management Accelerator op de markt gebracht. Deze nieuwe applicatie helpt financiële instellingen het toenemende aantal risicoalerts te beheren en onderzoeken efficiënter in te richten.

Het brengt het risicoprofiel van elke klant overzichtelijk en transparant in beeld en initieert onderzoeken voor verschillende soorten risicodetectiesystemen, ongeacht de afdeling, bedrijfstak of het rechtsgebied. Financiële criminaliteit – zoals fraude, het witwassen van geld en het overtreden van sancties – neemt snel toe. Hiermee groeit binnen financiële instellingen ook de druk om elk incident te onderzoeken. Hoewel detectie- en monitoringsystemen beter en accurater zijn geworden, is het voor financiële instellingen nog steeds lastig om het groeiend aantal waarschuwingen en onderzoeken goed te beheren.

Doordat risicoteams van verschillende afdelingen vaak onafhankelijk van elkaar opereren en verschillende monitoring- en casemanagementtools gebruiken, is het moeilijk om alle risico's die gerelateerd zijn aan een klant duidelijk in beeld te krijgen. Dit resulteert in ineffectieve en overlappende procedures, onnodige handmatige taken en wisselende uitkomsten.

'Wereldwijde gebeurtenissen zorgen ervoor dat er steeds meer meldingen zijn over financiële criminaliteit, een ontwikkeling die steeds complexer wordt. Daarom is het belangrijk om manieren te vinden die onderzoek eenvoudiger maken en de risico's en kosten onder controle houden', vertelt Jason Grasso, Global Leader Financial Services Solutions bij Pega. 'Pega Financial Crime and Alerts Investigation Management helpt financiële instellingen om onderzoeken van begin tot eind beter te coördineren, te automatiseren en de mate van urgentie te bepalen. Dankzij het 360-graden klantbeeld kunnen teams betere onderzoeksresultaten behalen.'

comments powered by Disqus