IT-infrastructuur warehouseoperaties aan modernisering toe

IT-infrastructuur warehouseoperaties aan modernisering toe
  • 19 juni 2024
  • Kel Koenen

Manhattan Associates maakte zojuist de bevindingen bekend van het ‘2024 State of Warehouse Operations’-onderzoek in samenwerking met Vanson Bourne, waarin werd gevraagd naar de huidige uitdagingen en belangrijkste kansen om supply chains te laten uitgroeien tot klantenservicedriver.

Wat de grootste uitdagingen betreft, zijn bijna alle respondenten (97%) van mening dat de IT-infrastructuur van hun magazijnactiviteiten op zijn minst enige modernisering behoeft. Daarnaast geeft 84% aan problemen te hebben met het behoud van personeel. 73% constateert bovendien dat de hoeveelheid goederen die de magazijnen in en uit gingen de afgelopen twaalf maanden is toegenomen, waardoor de problemen waarmee ze al te maken hadden, nog verder verergerden.

Supplychainprofessionals bleven echter ook hoopvol over de toekomst: ze verwachten dat generatieve AI (75%) en robotica (72%) een positieve rol zullen spelen bij het verbeteren van de arbeidstevredenheid en -taken. Bijvoorbeeld door het verminderen van handmatige handelingen en het vergroten van de automatisering, en door het stroomlijnen van workflows en het terugdringen van papierwerk.

Terwijl organisaties zoeken naar manieren om hun activiteiten te vereenvoudigen, aan de toegenomen vraag te voldoen en de ervaringen van hun personeel te verbeteren, is voortdurende innovatie van de supply chain nodig om opkomende risico's aan te pakken en tegelijkertijd volledig te profiteren van nieuwe kansen.

Hieronder staan drie belangrijke conclusies uit het rapport, bedoeld om supplychainprofessionals te helpen een pad naar toekomstige successen te plannen:

  1. Warehouseoperaties worden steeds uitdagender voor organisaties, het is belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers zich gehoord, betrokken en gewaardeerd voelen. Een flink aantal respondenten vindt dat personeelsgerelateerde uitdagingen, waaronder het werven/opleiden van werknemers voor de korte termijn (41%) en het garanderen van de productiviteit (40%), de afgelopen twaalf maanden fors zijn toegenomen.
  2. 28% van de ondervraagde respondenten benadrukt dat verouderde IT-hardware en -software de meest dringende uitdaging is waarmee ze momenteel worden geconfronteerd. Voor bijna één op de drie ondervraagde bedrijven zorgt dat voor een aanzienlijke fiscale en technologische belemmering.
  3. 26% van de respondenten zegt dat ze moeite hebben met het beheren van bestellingen via verschillende kanalen, terwijl 23% zegt dat ze het moeilijk vinden om aan de hogere klantverwachtingen op het gebied van doorlooptijden te voldoen.

'Warehouses vormen het hart van een unified supply chain en het centrum van het fulfilmentuniversum', licht Henri Seroux, senior vicepresident EMEA bij Manhattan Associates toe. 'Het aanpakken van de uitdagingen die in het rapport worden benadrukt, is cruciaal voor het concurrentievermogen en het succes van bedrijven op de lange termijn. De bevindingen onderstrepen het belang van het vooruitkijken en het blijven integreren van nieuwe technologieën, zoals microservices en generatieve AI, om supply chains toekomstbestendig te maken en deze op zichzelf te laten uitgroeien tot inkomsten- en klantenservicedrivers.'

comments powered by Disqus