Staatssecretaris moet knopen rond AI doorhakken

Staatssecretaris moet knopen rond AI doorhakken
  • 8 juli 2024
  • Kel Koenen

De kersverse staatssecretaris van digitalisering, Szolt Szabó, staat voor de uitdaging om de dilemma’s rond kunstmatige intelligentie (AI) aan te pakken. Vanuit diverse hoeken klinkt de roep om regulering, bijsturing en betere ondersteuning, vooral bij de implementatie van de Brusselse wetgeving.

Szabó is geen onbekende in Den Haag en heeft een achtergrond in digitalisering, schrijft Gemeente.nu. Van 2003 tot 2006 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder ICT. Voor zijn aanstelling als staatssecretaris zegde hij zijn VVD-lidmaatschap op, nadat de PVV hem benaderde. Voorheen was hij topman bij Capgemini, een belangrijke leverancier van overheids-ICT.

Als staatssecretaris Digitalisering heeft Szabó kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmen hoog op de agenda staan. Tijdens zijn hoorzitting in de Tweede Kamer benadrukte hij het belang van wetmatige toepassing van AI en het tegengaan van discriminerende algoritmes. Hij verwees naar de Toeslagenaffaire als voorbeeld van wat mis kan gaan en benadrukte dat vertrouwen in de overheid essentieel is.

Szabó erkent de onvermijdelijke rol van AI in de overheid, zowel in dienstverlening als in uitvoering. Hij pleit voor centralisatie van het AI-beleid, dat momenteel te versnipperd is over verschillende departementen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dringt aan op duidelijke regulering en bijsturing van AI. Ze benadrukken het belang van samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om een coherent en effectief beleid te ontwikkelen en een brede maatschappelijke dialoog over AI te voeren.

Corien Prins, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarschuwt voor de gevaren van AI, zoals deep fakes en manipulatie. Ze benadrukt de noodzaak van regulering en aangescherpt toezicht. Prins adviseert om te kiezen voor open source applicaties en waarschuwt voor afhankelijkheid van Big Tech. Szabó moet volgens haar drempels slechten en publieke waarden beschermen.

Szabó’s coördinerende taak is cruciaal, stelt Prins en hij moet collega-bewindspersonen overtuigen van de noodzaak om gezamenlijk concrete keuzes te maken op het gebied van AI. Alleen door samenwerking kunnen de uitdagingen van AI succesvol worden aangepakt.

comments powered by Disqus