FNV luidt de noodklok over contracting

FNV luidt de noodklok over contracting
  • 24 maart 2015
  • Redactie

FNV maakt zich zorgen over de toename van ‘contracting’ op de arbeidsmarkt. In deze constructie worden werknemers eerst ontslagen, waarna het betreffende bedrijf (een deel van) de productie onderbrengt bij een uitbestedende partij. Vaak is dat een dochter van een uitzendbureau, stelt de vakbond. Grote organisaties zouden miljoenen verdienen aan ‘het ontduiken van de uitzendcao door contracting’, aldus de samenstellers van het rapport Balletje-balletje.

Vanaf 30 maart gaat de nieuwe uitzendcao in die FNV met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is overeengekomen. Volgens die regeling krijgen uitzendkrachten vanaf dag één het cao-loon van vaste krachten in het bedrijf dat inleent. Middels contracting omzeilen bedrijven de gemaakte afspraken en de werknemers zijn daar de dupe van, benadrukt de vakbond. Niet alleen ontstaat hierdoor een ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden, ook zorgt contracting voor sociale uitsluiting. De flexkrachten doen hetzelfde werk als de vaste werknemers en/of uitzendkrachten, maar voor minder loon en slechtere arbeidsvoorwaarden.

‘Ten behoeve van het sociaal akkoord hebben we met werkgevers afgesproken heel kritisch te kijken naar misbruik van contracting en oplossingen te bedenken. Nu hebben we een rapport dat misbruik aantoont.  VNO-NCW kijkt weg en wil zijn leden er niet op aanspreken. Dat is echt in strijd met de geest van het akkoord’, meent FNV-voorzitter Ton Heerts. Hij is zeer ontstemd over de acties van sommige uitzendinstanties. ‘Zij zijn allerlei constructies en BV’s aan het optuigen om dit te omzeilen’, doelt Heerts op overeengekomen regels van de nieuwe uizendcao.

Asscher
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zegt 'ernstig teleurgesteld' te zijn dat werkgevers de randen van de wet opzoeken om mensen zo goedkoop mogelijk te laten werken. Hij gaat dit aankaarten bij de sociale partners. 'Werknemers hebben recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Gelijk loon voor gelijk werk', aldus de minister. Hij vervolgt: 'Het vervangen van vast door flex of werken tegen lagere vergoeding, mag nooit reden zijn voor ontslag. Daarom wordt met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli het wettelijk onmogelijk gemaakt om vaste werknemers te vervangen door flex.'

Legitiem
Op zijn eigen website schrijft ABU dat ‘contracting een legitieme vorm van dienstverlening op de arbeidsmarkt is’. De constructie zou bedrijven voorzien van noodzakelijke flexibiliteit. Ook is contracting geen nieuwe trend, maar zo oud als de weg naar Rome. ‘Het is breder bekend onder de naam ‘aanneming van werk’ of ‘overeenkomst van opdracht’. Daar zijn in de loop van de tijd hele bedrijfstakken omheen ontstaan, zoals schoonmaak en catering’, verklaart de ABU. De bond benadrukt tegen oneigenlijk gebruik van contracting te zijn, dat wil zeggen als er contracting plaatsvindt maar het feitelijk uitzenden betreft.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link