Meldkamers 112 onderbezet

Meldkamers 112 onderbezet
  • 1 april 2015
  • Redactie

Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom constateren na onderzoek dat de meldkamers 112, waar burgers in nood zich kunnen melden, fors onderbezet zijn. De onderbezetting zou een direct risico zijn. Verder wordt informatie niet goed gedeeld, waardoor een centralist een verkeerde inschatting kan maken, of het langer duurt voordat er hulp komt.

Er worden in het rapport ‘Meldkamers’ twee misstanden aangegeven: het tekort aan personeel en slecht werkende computers in de alarmcentrales. Bij noodgevallen wordt de inzet van hulpdiensten bijvoorbeeld niet snel genoeg uitgebreid. Inmiddels heeft Minister van der Steur van de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom het rapport ontvangen.
De minister had de Inspectie gevraagd onderzoek te doen naar de organisatie, taakuitvoering en aandachtspunten van alle meldkamers met het oog op de transitie naar een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Het onderzoek van de inspectie laat zien dat de inrichting en de taakuitvoering van de meldkamers zowel tussen als binnen de disciplines zeer divers is.

Aandachtspunten
Bij de politie heeft driekwart van de meldkamers te weinig mankracht. Bij de brandweer en ambulancezorg heeft ruim 50 procent moeite om de roosters in te vullen. Het personeelstekort wordt vaak 'opgelost' door de Arbeidstijdenwet te overtreden: centralisten moeten extra diensten draaien en jongeren worden vaker 's nachts ingeroosterd. Door deze ongezonde situatie ligt meer ziekteverzuim op de loer, waarschuwt de inspectie, terwijl dat juist een van de oorzaken is van het personeelstekort. Verder is al een deel van de medewerkers vertrokken vanwege onzekerheid over de reorganisatie van de meldkamers, die één landelijk geheel moeten gaan vormen. Vacatures worden tot die tijd niet meer vervuld. De inspectie maakt zich ook zorgen over de computersystemen waarmee de alarmcentrales werken. Bij de helft van de meldkamers is de ICT verouderd of afgeschreven. Verder beschikken ze niet altijd over een back-up voor storingen. Zo meldt het AD.

Brief aan Tweede Kamer
In de brief die naar de Tweede Kamer is verstuurd samen met het inspectierapport, geeft de minister aan dat het een helder rapport is waardoor er nu voor het eerst een totaalbeeld is van hoe iedere meldkamer ervoor staat en welke risico’s ze in de transitie loopt. Het rapport bevestigt de noodzaak om de organisatie van meldkamers structureel te veranderen. Diversiteit en een gebrek aan robuustheid zijn juist de aanleiding voor de vorming van de LMO. Het rapport vormt daarmee een waardevol document voor de in gang gezette transitie en het hiervoor noodzakelijke risicomanagement. De minister onderschrijft de conclusies van de Inspectie en zal – met de betrokken partners - de aanbevelingen tot uitvoer brengen.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link