Call-IT en Talent4Service helpen langdurig werklozen in het zadel

Call-IT en Talent4Service helpen langdurig werklozen in het zadel
  • 20 oktober 2016
  • Redactie

56-plussers en langdurig werklozen die een nieuwe kans op de arbeidsmarkt wensen, kunnen terecht bij Call-IT en Talent4Service. De contactcenterdienstverlener en specialist in het detacheren van re-integratiekandidaten slaan hiertoe de handen ineen.

‘Eén van onze business principles is ‘verbondenheid’. Een divers personeelsbestand is een belangrijk voorbeeld daarvan. Het is eigenlijk heel simpel: verschillende mensen hebben verschillende kwaliteiten. In Talent4Service hebben wij een partner gevonden die net als wij gelooft in het bieden van kansen aan iedereen op de arbeidsmarkt, óók de kwetsbare doelgroepen’, licht Wim Vintges (algemeen directeur Call-IT) de keuze voor deze krachtenbundeling toe.

De contactcentermedewerkers die via Talent4Service aan de slag gaan bij de betreffende klantcontactspecialist krijgen niet alleen een baan, maar ook een vakopleiding op mbo-niveau. In eerste instantie zullen gemiddeld 15 kandidaten per jaar worden geworven en opgeleid voor dit traject. Bij gebleken succes wordt dit aantal de komende jaren verder uitgebreid, waarmee arbeidsparticipatie van re-integratiekandidaten een structurele plek krijgt in het personeelsbeleid van Call-IT.

comments powered by Disqus