AI brengt productiviteitsboost

AI brengt productiviteitsboost
  • 31 januari 2017
  • Redactie

Kunstmatige intelligentie zal de definitie van werk fundamenteel veranderen en voor een grote productiviteitsboost zorgen. Dat stellen wetenschappers in hun onderzoeksrapport ‘FuturaCorp: Artificial Intelligence & The Freedom To Be Human’.

'FuturaCorp' staat in het onderzoek van Goldsmiths, Universiteit van Londen en IPsoft voor de perfecte mens- en AI-werkplaats van morgen. We kunnen door grotere inzet van kunstmatige intelligentie tijd en kapitaal vrijmaken voor de meest menselijke bezigheden: innovatie en creativiteit. Dit zal leiden tot een revolutionaire verschuiving in arbeidsproductiviteit en een fundamentele herdefiniëring van werk.

Taakverdeling
Het onderzoek definieert een baan als ’een serie taken’. Sommige zijn repetitief en procesgericht (deterministisch) en andere vereisten een mens die samenwerkt met machines (probabilistisch). Weer anderen zijn afhankelijk van het soort verbindingen dat alleen het menselijk brein kan leggen, zoals het bedenken van ideeën en het oplossen van complexe problemen (cross-functionele redenering).

Het team van Goldsmiths verwacht dat binnenkort:

  • Meer dan 80% van deterministische taken door machines zal worden uitgevoerd.
  • Probabilistische taken evenredig verdeeld zullen worden door machines en mensen.
  • Mensen nog steeds 80% van alle cross-functionele redeneringstaken zullen uitvoeren.

Door organisaties de mogelijkheid te bieden repetitieve taken te automatiseren en werknemers in te zetten in functies die meer vaardigheden vereisen, is de productiviteit van FuturaCorp volgens het onderzoek 3,5 keer groter dan bij hedendaagse organisaties. Meer inzicht in hoe AI de creativiteit van mensen kan aanvullen en versterken kan dit cijfer nog verder laten toenemen.

Menselijker
Het onderzoek voorspelt dat de komst van robots in de werkomgeving ons menselijker zal maken. Zo zullen cruciale menselijke vaardigheden nodig blijven om onze digitale collega's aan te vullen. Echter, volgens het onderzoek kan de vraag naar de snelle en strategische transformatie van vaardigheden op de korte termijn leiden tot een tekort aan vaardigheden. Het team van Goldsmiths vond weinig aanwijzingen dat universiteiten en opleidingsinstellingen studenten voorbereiden op deze toekomstige verschuivingen. Organisaties richten zich momenteel op interne trainingen, omdat retentie zeer lastig is en veel investering vereist die moeilijk te rechtvaardigen is.

Chetan Dube van onderzoekspartner IPsoft concludeert: ‘Ceo's moeten bereid zijn opnieuw hun bedrijf vorm te geven om in te kunnen spelen op de productiviteitspotentie van AI. Die reis begint met fundamentele wijzigingen aan de organisatiestructuur; wie ze aannemen voor welke functies en hoe ze de nieuwe relatie tussen mens en machine inzetten om efficiëntie en innovatie te maximaliseren.’

Lees hier het volledige rapport.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link