‘Loopbaanontwikkeling moet impuls krijgen’

'Loopbaanontwikkeling moet impuls krijgen'
  • 29 maart 2017
  • Redactie

Mensen moeten zich dus blijven ontwikkelen om op de steeds veranderende arbeidsmarkt een plek te kunnen krijgen of te houden. Dat menen vier brancheorganisaties die een gezamenlijk aanbod hebben gelanceerd om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken.

De organisaties, ABU, Cedris, NRTO en OVAL, overhandigden het plan Leven Lang Ontwikkelen aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Het gaat om een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie, loopbaanwinkels voor advies en een Persoonlijke Ontwikkelrekening om scholing te bekostigen. Hierdoor kunnen mensen onafhankelijk van contract, werkgever of overheidsregeling zelf de regie gaan voeren over hun loopbaan. Dat komt hun inzetbaarheid ten goede, menen de koepels.

Cultuuromslag
Ze vinden dat er tot nu toe te weinig impulsen zijn om blijvende ontwikkeling mogelijk te maken. Hun aanbod moet het tij keren en leiden tot een cultuuromslag. De initiatiefnemers pleiten voor een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor iedereen: werkenden en werkzoekenden. Deze brengt hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in kaart. ‘Loopbaanwinkels’ moeten deze PAS aanbieden en werkenden en werkzoekenden vervolgens ondersteunen bij verbetering van hun arbeidsmarktpositie.

Een Persoonlijke Ontwikkelrekening moet werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid bieden om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor hun ontwikkeling. Werkgevers, sociale partners en de overheid kunnen geld of europunten hierop storten. De eigenaar van de persoonlijke ontwikkelrekening heeft zelf de regie over deze rekening.

Financiële ondersteuning
Lager- en middelbaaropgeleiden met een Persoonlijke Ontwikkelrekening kunnen rekenen op extra financiële ondersteuning door de overheid tot een maximum van 5.000 europunten. Deze worden omgezet in euro’s als ze daadwerkelijk worden besteed. De koepels sluiten niet uit dat op termijn een extra bijdrage van de overheid ook naar andere groepen moet gaan.

Het aanbod van de koepels past bij de investeringsagenda die nodig is voor Nederland. Het faciliteert burgers en bedrijven en biedt de overheid de kans om collectieve middelen gericht in te zetten. Het moet leiden tot meer samenhangend beleid én uitvoering in de praktijk. ABU, Cedris, NRTO en OVAL bieden daarvoor hun expertise en ervaring aan.

comments powered by Disqus