Contactcenters geven vastende medewerkers ruimte tijdens Ramadan

Contactcenters geven vastende medewerkers ruimte tijdens Ramadan
  • 9 juni 2017
  • Redactie

De islamitische vastenmaand Ramadan is in volle gang. Tot zaterdagavond 24 juni mogen vastende moslims niet eten en drinken tussen de dageraad en zonsondergang. Dat kan de nodige impact hebben op de werkvloer. Voor CustomerFirst reden om eens te kijken hoe een aantal contactcenters hiermee omgaan.

De afdeling Customer Service van netbeheerder Alliander telt drie medewerkers die aan het vasten zijn, vertelt manager Mustafa Nalbantoglu. ‘De roosters voor het contactcenter worden vier weken van tevoren opgeleverd door WFM. Tijdens de vastenmaand blijft deze procedure ongewijzigd. We zien in de praktijk dat de collega’s onderling hun diensten ruilen. Denk hierbij aan later beginnen om uit te kunnen slapen of het verrichten van non-telefonie-activiteiten in verband met een droge mond.’ Daarnaast constateert Nalbantoglu dat moslimcollega’s dagelijks gebruikmaken van de gebedsruimte om te kunnen bidden. Ook nemen ze doorgaans verlof tijdens het Suikerfeest, dat dit jaar overigens op een zondag valt. ‘De moslimcollega’s kunnen rekenen op solidariteit van niet-vastende collega’s, daarentegen verwachten wij een pan met baklava na het Suikerfeest’, grapt Nalbantoglu.

Pragmatisch
Bij online retailer Coolblue in Rotterdam houden de teamleiders op de klantenservice op vergelijkbare wijze rekening met vastende collega’s. ‘We hebben van tevoren binnen de teams gevraagd wie er aan de Ramadan meedoet. Het belangrijkste is om te regelen dat de medewerkers die vasten na zonsondergang wat tijd hebben om een maaltijd te nuttigen. Als er niet al standaard rond deze tijd een pauze in hun rooster staat, dan kijken de teamleiders samen met de zogenaamde 'verkeersregelaar' op de klantenservice of er geruild kan worden met een andere medewerker. In plaats van heel beleidsmatig regelt Coolblue afspraken met medewerkers die vasten dus heel pragmatisch.’

Het platform People Business van uitzendorganisatie Unique stelde 8 tips op om met vastende medewerkers rekening te houden. Naast bovengenoemde oplossingen wordt ook gewezen op vermoeidheid als gevolg van het vasten. ‘Zet bij ploegendiensten vooral aan het einde van de dagdiensten de operators die aan de ramadan meedoen op posities waar de kans op fouten kleiner is, de gevolgen van een fout minder rampzalig, of de werkzaamheden minder vermoeiend zijn.’

Pauzes
Ook kun je als organisatie proberen te voorkomen dat vastende medewerkers hun pauzes moeten doorbrengen met etende collega’s. Zo kun je een aparte ruimte aanbieden waar niet wordt geconsumeerd. Daarnaast kunnen pauzes anders worden ingevuld. ‘Sommige vastende werknemers zullen hun pauze helemaal niet willen opnemen, omdat ze die toch niet gebruiken om te eten. Mogelijk werken ze liever door en gaan ze eerder naar huis. Let op: de Arbowet staat geen aaneengesloten werkdag toe, pauze is dus verplicht. Wel kun je er als werkgever voor kiezen om de pauzetijden te beperken tot het minimum. Volgens de Arbeidstijdenwet heeft een werknemer bij een dienst van meer dan 5,5 uur recht op 30 minuten pauze. Als een werkdag langer dan 10 uur duurt, komen daar nog 15 minuten bij.

comments powered by Disqus