Rijnstate legt eerste steen digi-ziekenhuis met Philips

Rijnstate legt eerste steen digi-ziekenhuis met Philips
  • 16 mei 2018
  • Redactie

Om in te spelen op de veranderende vraag naar flexibele zorg en de uitdaging van ziekenhuizen om patiëntbeleving en zorgkwaliteit te verbeteren, slaan het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis en Philips de handen ineen voor ‘de kliniek van de toekomst’.

Het idee is voortgekomen uit de patiëntverwachting dat zorgverlening zo min mogelijk in een ziekenhuis plaatsvindt en wordt overgeheveld naar een meer flexibele organisatie. De veranderende zorgvraag zorgt er immers ook voor dat zorginstellingen worstelen met de vraag hoe de kosten te verlagen en nieuwe zorgmodellen te ontplooien.

Slimme algoritmes
Rijnstate wil hierom digitalisering inzetten om zorg op afstand te kunnen bewerkstelligen. Middels het gebruik van diverse technologische apparatuur van Philips kunnen patiënten op afstand worden gemonitord. Het verzamelen van data wordt vereenvoudigd door het inzetten van slimme algoritmes, waarna de verkregen informatie direct wordt doorgestuurd naar een systeem dat zorgverleners up-to-date houdt.

Patiëntvriendelijk
De komende tijd start het ziekenhuis een pilot voor het monitoren van patiënten. ‘Om dit veilig en patiëntvriendelijk te doen, zijn afstemming en samenwerking met alle andere partijen in het zorgnetwerk van een patiënt belangrijk. Denk hierbij aan de huisarts, het verpleeghuis of een mantelzorger’, commentarieert het ziekenhuis.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link