9 vertrekredenen talentvolle medewerkers

9 vertrekredenen talentvolle medewerkers
  • 17 juli 2018
  • Redactie

‘Medewerkers stappen niet op vanwege hun baan, maar vanwege hun manager’, is de overtuiging van Mike Myatt, auteur van onder meer 'Hacking Leadership'. Op het platform van Forbes houdt hij managers een spiegel voor door duidelijk te maken welke dingen zij vooral NIET meer moeten doen. Althans, willen ze voorkomen dat getalenteerde medewerkers hun heil elders gaan zoeken.

1. Medewerkers overbelasten
Goede werknemers te hard laten werken brandt ze volledig op. Ergens geeft dit ze het gevoel te worden gestraft voor geweldige prestaties. Ook zorgt het voor een daling van hun productiviteit, zo bleek onlangs uit een nieuw onderzoek van Stanford University. Verhoog de werkdruk dan ook alleen in combinatie met een promotie of een functiewijziging.
2. Niet erkennen en belonen
Iedereen vindt het leuk om een schouderklop te krijgen, zeker degenen die hard werken en alles geven. Managers moeten meer met hun mensen communiceren om te achterhalen waar zij zich goed door voelen (voor sommigen is dat een salarisverhoging, voor anderen is dat publieke waardering) en ze te belonen voor een knappe prestatie.
3. Niets geven om teamleden
Meer dan de helft van de mensen die vertrekt, doet dit vanwege de relatie met hun leidinggevende(n). Slimme bedrijven zorgen ervoor dat hun managers een goede balans weten te vinden in het ‘professioneel zijn mét een beetje menselijkheid’. Zij vieren bijvoorbeeld het succes van een medewerker, voelen mee met degenen die moeilijk tijden doormaken en dagen mensen uit zelfs als dat pijn doet. Leidinggevenden die niet echt om hun mensen geven, zullen altijd hoge verloopcijfers kennen.
4. Geen woord houden
Medewerkers bepaalde beloften doen is risicovol en kan twee kanten opgaan. Als je iets nakomt, groei je in de ogen van jouw teamleden omdat je bewijst betrouwbaar en eervol te zijn (twee hele belangrijke eigenschappen van een leidinggevende). Echter, hou je niet je woord, dan komt dat respectloos en ongeïnteresseerd over en is de kans groot dat medewerkers opstappen.
5. Aannemen en bevorderen van de verkeerde mensen
Goede, hardwerkende werknemers willen werken met gelijksoortigen. Het inhuren van de verkeerde krachten werkt demotiverend. Hen promoveren werkt nog meer averechts.
6. Mensen niet de ruimte hun passie te volgen
Getalenteerde medewerkers zijn gepassioneerd. Door hen de ruimte te bieden hun passie te volgen, verbetert hun productiviteit en baantevredenheid. Managers moeten hierin niet beperkend optreden.
7. Falen in het ontwikkelen van vaardigheden van medewerkers
Goede managers managen, hoe getalenteerd een teamlid ook is. Ze zijn aandachtig, luisteren continu en geven feedback. Blijf daarom zoeken naar verbetermogelijkheden wat betreft iemands vaardigheden.
8. Creativiteit niet ten volste benutten
Talentvolle medewerkers willen zich altijd verbeteren. Het is (mede) aan de leidinggevende om ze uit te dagen, anders volgt verveling en een vertrek.
9. Niet intellectueel uitdagen
Stel verheven doelen om mensen uit hun comfort zone te halen. Help ze vervolgens waar maar mogelijk om succes te behalen. Werk moet niet te eenvoudig of saai zijn voor medewerkers, daag hun intellect uit!

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link