AI-chatbots nemen overhand in interacties met zorgverleners

AI-chatbots nemen overhand in interacties met zorgverleners
  • 11 december 2018
  • Redactie

Nieuwe bevindingen van Juniper Research voorspellen dat AI-gedreven chatbots binnen afzienbare tijd steeds vaker het eerste aanspreekpunt zullen zijn voor mensen die contact zoeken met hun zorgverlener. Volgens deze onderzoekers zullen er tegen 2023 ruim 2,8 miljard chatbotinteracties plaatshebben. Met het oog op de huidige hoeveelheid zorggerelateerde chatbotinteracties (à 21 miljoen) zou dat neerkomen op een gemiddelde groei van 167% per jaar.

In het rapport ‘Digital Health: Disruptor Analysis, Country Readiness & Technology Forecasts 2018-2023’ dichten de onderzoekers de sterke adoptie van chatbots toe aan de volgende ontwikkelingen:

  • Burgers raken meer gewend aan het gebruik van chatbots voor het bespreken van hun benodigdheden op zorgvlak.
  • Chatbots worden meer en meer een belangrijke component in de customer experience strategieën van zorgverleners.
  • Een tekort aan medisch specialisten om vergrijzende populaties te ondersteunen; bijvoorbeeld de Duitse overheid verwacht tegen 2060 drie miljoen extra verpleegkundigen nodig te hebben.
  • Een toegenomen verfijning van conversational AI-platforms, wat zal leiden tot een groter percentage vragen dat volledig via chatbots kan worden afgehandeld en daarmee een significante tijdsbesparing voor medisch specialisten.

‘Chatbots hebben de potentie om de wijze waarop de interactie van patiënten met zorgverleningssystemen is ingericht te transformeren, plus om wat druk van het overbelaste personeel weg te nemen. Maar als implementaties niet worden ondersteund door investeringen in archivering, zullen financiële- en tijdsbesparingen verdampen’, waarschuwt Michael Larner, onderzoeker bij Juniper Research.

comments powered by Disqus