4 op 10 werknemers overtuigd van innovatiekracht

4 op 10 werknemers overtuigd van innovatiekracht
  • 13 maart 2019
  • Redactie

91% van de Nederlandse werknemers zegt te willen innoveren in het bedrijf. Daarentegen wordt een derde van deze respondenten daadwerkelijk in staat gesteld om deze vernieuwingen door te voeren. Onderzoeker Accenture ziet een kloof tussen het senior management en werknemers.

Wereldwijd geeft driekwart van de managers aan medewerkers in staat te stellen om innovaties door te voeren binnen het bedrijf. 58% van de medewerkers is het niet met deze veronderstelling eens.
Accenture ondervroeg 18.000 professionals uit 27 landen over de bedrijfscultuur. Op basis van deze resultaten stelt het organisatieadviesbureau vast dat managers teveel waarde hechten aan financiële beloningen als motivatie voor werknemers om te innoveren. Factoren als zingeving worden echter onderschat.

Innovatiemindset
Het onderzoek toont aan dat de omvorming van de organisatiecultuur kan zorgen voor een andere mindset onder medewerkers. De innovatiegeest van Nederlandse werknemers blijkt vijf keer zo hoog wanneer er sprake is van een stabiele en gelijkwaardige bedrijfscultuur. De respondenten die uitmaken van zogeheten gelijkwaardiger bedrijfsculturen hebben een sterkere innovatiemindset, die wordt gemeten op basis van zes elementen: purpose, autonomie, resources, inspiratie, samenwerking en experimenten. Volgens Accenture laat het onderzoek zien dat een stimulerende omgeving gelijk staat aan een hogere score op deze punten. Werknemers in stabiele en gelijkwaardige culturen zijn vier keer meer geneigd om innovaties door te voeren.

Cultuuromvorming
Volgens managing director Irene Gaasbeek staat het vinden van nieuw talent al lange tijd centraal als kritieke bouwsteen voor het voortbestaan van organisaties. Een misvatting, stelt zij. 'Het gaat veel meer om het kweken van de juiste cultuur: een cultuur waarin iedereen zich thuis voelt. Weet je daar vervolgens als organisatie gebruik van te maken, dan krijg je innovatie van de hoogste plank.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link