40% ontvankelijk voor algoritmes in gemeente

40% ontvankelijk voor algoritmes in gemeente
  • 07 maart 2019
  • Redactie

Minder dan de helft van de ondervraagde burgers staat positief tegenover het gebruik van AI voor gemeentelijke zaken. Uit onderzoek van TJIP blijkt dat Nederlanders meer open staan voor innovatieve technologieën wanneer er sprake is van een ver-van-mijn-bed-show.

Voor de studie naar de acceptatie van automatisering en verregaande digitalisering onder Nederlandse burgers ondervroeg TJIP duizend Nederlanders. Daaruit blijkt dat een groot deel van de burgers (69%) problemen verwacht wanneer bijvoorbeeld vergunningsaanvragen volledig worden geautomatiseerd. De helft van de respondenten heeft meer vertrouwen in ambtenaren, die persoonlijk beslissingen kunnen nemen over zaken in deze trant. ‘Wanneer het gaat om de uitvoerende capaciteiten die directe invloed op burgers hebben, heeft men minder vertrouwen in ontwikkeling die ten goede komen aan smart cities. Hier ligt dus nog een uitdaging voor gemeentes’, aldus TJIP-directeur Dingeman Leijdens.

AI voor gedragsverandering
De resultaten tonen aan dat het gebruik van zelflerende computer door de gemeente om het gedrag van inwoners te veranderen door circa een derde van de respondenten als positief wordt ervaren. Circa 10% van de burgers is zeer positief over deze vorm van gedragsverandering door de overheid. Leijdens verklaart dat uit het onderzoek valt op te maken dat de meeste Nederlanders vertrouwen hebben in de goede intenties van de gemeente; hij spreekt van relatief weinig negatief sentiment rond beïnvloeding van de burgers.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link