Haags museum voor AI-bewustzijn

Haags museum voor AI-bewustzijn
  • 20 september 2019
  • Redactie

De gemeente Den Haag slaat de handen ineen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een tijdelijk museum dat in het teken staat van kunstmatige intelligentie: het Algoritmisch Historisch Museum in het stadhuis van Den Haag.

Met het pop-up museum wil de gemeente het bewustzijn en de kennis omtrent algoritmes aanwakkeren. De vraag die van 24 september tot 5 oktober in het museum centraal staat luidt: hoe zou de wereld eruitzien als algoritmes al eeuwenlang toegepast zouden worden? Het verschaft de bezoeker informatie over de vraag wat algoritmes precies zijn, de mogelijkheden die het biedt en de belemmeringen in het gebruik ervan. ‘Nieuwe technologieën zoals algoritmes bieden de maatschappij veel kansen. Tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe vraagstukken.’ De gemeente stelt ervoor te waken dat burgers worden uitgesloten door AI. ‘Ook wil Den Haag transparant zijn over het gebruik ervan.’

Om het gebruik van algoritmes tot de verbeelding te laten spreken, neemt het museum de bezoeker mee in belangrijke periodes in de Nederlandse geschiedenis. Bijvoorbeeld de jaren ’50 – welk invloed zou kunstmatige intelligentie hebben gehad op de verzuiling in deze periode?

Het initiatief past volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de Agenda Digitale Overheid: NLDiGIbeter.

Lees ook deze editie van RobotFirst: Snelgids AI - Vijfstappenplan.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link