Werk aan de winkel in arbeidsmarktland

Werk aan de winkel in arbeidsmarktland
  • 23 januari 2020
  • Redactie

Er moet snel en ingrijpend worden ingegrepen in de arbeidsmarkt, willen we het huidige (hoge) welvaartsniveau in Nederland behouden. Dat concludeert de commissie-Borstlap, die in opdracht van het kabinet onderzoek heeft gedaan.

‘Het gaat echt niet goed zo’, luidde commissievoorzitter Hans Borstlap woensdagavond de noodklok tegenover onder meer NOS. De huidige regels zouden onnodige maatschappelijke, economische en sociale problemen veroorzaken. Niet ingrijpen is geen optie, zegt hij. ‘Onze welvaart gaat er dan eigenlijk aan.’

Vangnet
De commissie meent dat de vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt, met payrollers, flexwerkers, uitzendkrachten en gedwongen zzp’ers, de bodem heeft bereikt. Om de flexibele schil een zetje te geven, moeten werknemers met een vast contract qua bescherming van arbeidsvoorwaarden juist een paar treden omlaag. Zo moet de termijn waarop een werkgever een medewerker moet blijven doorbetalen bij ziekte (nu 2 jaar), bijvoorbeeld omlaag naar 1 jaar. Tevens moet het mogelijk worden om het aantal uren van een werknemer te kunnen verminderen, tot op zekere hoogte. Hier tegenover staat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden, aldus het advies van de commissie-Borstlap. Voor elke werkende Nederlander is er dan een vangnet.

Gevraagd aan de commissievoorzitter of de arbeidsmarkt voltooid is als alle aanbevelingen worden overgenomen, reageerde Borstlap resoluut met een ‘nee’ tegenover RTL Nieuws. ‘De arbeidsmarkt is als de Sagrada Família. Hij is nooit af. Je moet er aan blijven sleutelen.’

Jongeren in de kou?
Op de zaken voortuitlopend noemt YoungCapital het ‘opmerkelijk’ dat in het advies over de toekomst van de arbeidsmarkt de bijdrage van flexwerkende jongeren op de werkvloer ontbreekt. ‘Zoals gebruikelijk wordt de jongerenpopulatie genegeerd. Nooit gaat het over opgeleide flexwerkende jongeren en hun belangrijke maatschappelijke bijdrage. (...) Zij hebben flexibiliteit en ruimte nodig, om talenten te ontdekken en uiteindelijk een cv op te bouwen. Dit zijn aspecten van flexibel werk waar de commissie geen rekening mee houdt in het rapport’, aldus Bram Bosveld, oprichter van genoemd recruitmentbureau.

Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken neemt het commissierapport met daarin alle adviezen vanmiddag in ontvangst. Later dit jaar buigen het kabinet en de Tweede Kamer zich hierover.

comments powered by Disqus