Rathenau alarmeert voor online controle

Rathenau alarmeert voor online controle
  • 08 april 2020
  • Redactie

Het Rathenau Instituut waarschuwt medewerkers, werkgevers en de overheid om grenzen te stellen aan het gebruik van digitale hulpmiddelen in een periode waarin veel wordt thuisgewerkt. ‘Mensenwerk is meer dan wat je kunt meten. Het gaat nu om het recht om mens te zijn op je werk.’

In het vandaag verschenen rapport 'Werken op waarde geschat - Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI’ gaat het Rathenau Instituut op verzoek van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in op de impact van digitalisering op de kwaliteit van werk. Het meten van werkdruk en employee engagement én het monitoren van de productiviteit door werkgevers werd inzichtelijk gemaakt. Screenshots om thuiswerkers te controleren, gezichtsanalyses bij videosollicitaties en automatisch werkdrukadvies: van de onderzoekers mag het monitoren van medewerkers minder.

Sociaal contact waarderen
Het Rathenau Instituut concludeert dat de digitale tools zijn ingezet voor een nobel doel: de kwaliteit van het werk verbeteren. Echter blijkt dat arbeidsverhoudingen hierdoor onder druk komen te staan en wordt werk op een andere manier gewaardeerd. De digitale tools gaan voorbij aan intrinsieke waarden van medewerkers, zoals het onderhouden van sociaal contact op afstand. Directeur Melanie Peters: ‘Digitale middelen zijn er om ons te ondersteunen in ons werk en moeten geen robot maken van de werkenden. Dat is niet goed voor werknemers en voor werkgevers.’

Lees ook: Twijfelachtig leiderschap in crisistijden

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link