Twijfelachtig leiderschap in crisistijden

Twijfelachtig leiderschap in crisistijden
  • 31 maart 2020
  • Redactie

Tweederde van de medewerkers in de Verenigde Staten heeft geen vertrouwen in het leiderschap van hun werkgever. Een kwart van de ondervraagde werknemers vindt dat hun organisatiecultuur innovatie en samenwerking bevordert ten tijde van de coronacrisis.

Eagle Hill Consulting stelt op basis van een eigen enquête onder 1.032 Amerikaanse werknemers dat er veel scepsis heerst onder werkenden in de Verenigde Staten. Een derde van de respondenten geeft namelijk aan dat hun organisatie goede leiders in huis heeft, meer dan de helft van de werknemers zegt zich zorgen te maken over baanzekerheid.

Proactieve leiders
Meer dan de helft van de ondervraagde medewerkers geeft aan dat het schort aan de communicatie van hun werkgever. 39% van de respondenten prijst de werkgever om een proactieve benadering omtrent de gezondheidsproblemen van medewerkers. 6 op de 10 vindt dat de werkgever geen actie onderneemt om te zorgen voor financiële gezondheid van de organisatie.

Lees ook:
1/3 Werknemers dupe van slecht leiderschap
Lessen in klantgericht leiderschap;
Leiderschap in verbinding met klanten.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link