CBS: complexe functie = meer thuis

CBS: complexe functie = meer thuis
  • 12 augustus 2020
  • Redactie

Het thuiswerken tijdens de coronacrisis is in veel sectoren licht toegenomen, toont het Centraal Bureau voor Statistiek aan. Medewerkers met functies in een hoger beroepsniveau werken in vergelijking vaak thuis. Ook medewerkers met bedrijfseconomische, administratieve beroepen en ICT’ers klappen bijna twee keer zoveel de werklaptop open.

Het CBS concludeert op basis van eigen onderzoek: hoe complexer de werkzaamheden, hoe vaker er wordt thuisgewerkt. De algemene indruk van het onderzoeksinstituut is dat er niet zozeer sprake is van een explosieve toename van thuiswerk. 1 op de 5 werknemers werkt het afgelopen kwartaal (deels) vanuit huis; dat percentage lag vorig jaar tussen de 10% en de 15%. Medewerkers die wel aangaven thuis te werken, deden dit de afgelopen maanden gemiddeld voor 23 uur per week, bij een gemiddelde werkweek van 34 uur.

Medewerkers met hogere beroepsfuncties werken vaker vanuit huis. Onder managers ligt het thuiswerkpercentage rond de 40%. De thuiswerktrend onder deze beroepsgroep is echter niets nieuws, aldus het CBS: dit was tijdens de meting van 2019 ook al zo.

comments powered by Disqus