Coronaperikelen: werkstress bereikt piek

Coronaperikelen: werkstress bereikt piek
  • 16 november 2020
  • Redactie

De coronacrisis is één van de grootste aanstichters van werkstress: de verzuimkosten in Nederland bereiken met € 3,1 miljard een hoogtepunt. De drastisch veranderde werksituaties maken duidelijk dat er maatregelen nodig zijn, aldus TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) komt naar voren dat een derde van de medewerkers werkstress ziet als grootste aanleiding voor verzuim. De onderzoekers van het CBS en TNO waarschuwen voor negatieve mentale gevolgen; de grootste veroorzaker van burn-outklachten.

Volgens de organisaties zijn veel werknemers ook tijdens de tweede coronagolf ontregeld wegens de veranderende persoonlijke omstandigheden. Van alle thuiswerkers stipt 1 op de 8 concentratieverlies aan; 1 op de 10 spreekt van een slechte werk-privébalans. Anderzijds blijft het aantal burn-outklachten stabiel: in 2019 én in 2020 ervaart 17% dergelijke klachten.

Handreiking
Werkgevers en leidinggevenden weten over het algemeen goed om te gaan met de veranderende werkomstandigheden. Zo geeft 7 op de 10 leidinggevenden medewerkers meer autonomie om het werk naar eigen wens in te delen. Ook geeft 87% aan dat er voldoende mentale steun wordt aangereikt door leidinggevenden. Toch is dit niet altijd genoeg: 44% vindt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn

comments powered by Disqus