Sterke groei Global Talk

Sterke groei Global Talk
  • 20 februari 2024
  • Kel Koenen

Global Talk, marktleider in tolkdiensten in Nederland laat een sterke groei zien. In 2023 steeg het aantal geleverde tolkdiensten met 20,8% naar 870.000. Daarmee realiseerde het bedrijf een omzetgroei van 41,3%.

Veruit de meest gebruikte inzet van een tolk in 2023 was telefonisch, 777.400 keer (groei van 19,3%) gevolgd door de inzet op locatie, 86.800 keer (groei van 40%). Een daling is te zien bij de inzet per video, 5.700 keer (-13,5%). Tijdens de coronapandemie werd een tolk per video vaak ingezet als alternatief, maar nu kiezen klanten weer meer voor een tolk op locatie of telefonische tolk.

Naast het behoud van vertrouwde klanten werden in 2023 ook een aantal nieuwe klanten verwelkomd. Enkelen daarvan zijn VluchtelingenWerk, de Raad voor de Rechtsbijstand, Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook in België, waar Global Talk in 2022 een kantoor opende, is een groei te zien. Het aantal tolkaanvragen is daar in 2023 verviervoudigd en het aantal klanten is verdubbeld.

'Vijf jaar geleden zijn we verzelfstandigd en zijn hard gegroeid. De aanhoudende groei laat het belang van tolken in onze samenleving zien', vertelt Astrid van Rossum, CEO Global Talk. 'Tolken maken een belangrijke impact in situaties die er wezenlijk toe doen.'

Tolken en cultuurspecialisten werken op locatie, per video of telefoon. Ze worden zowel ingezet in de publieke sector zoals gemeenten, ministeries, ziekenhuizen en justitie als bij bedrijven en internationale congressen.

Global Talk levert daarnaast ook customized services. Zoals de apps die Global Talk samen met opdrachtgevers in verschillende landen heeft ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is de Ambulance Tolken app in Nederland waarmee ambulancemedewerkers in staat zijn om met één druk op de knop, direct een tolk bij te schakelen, zonder tussenkomst van een callcenter.

comments powered by Disqus