‘Trage standaardisatie heeft gevolgen voor servicekwaliteit gemeenten’

‘Trage standaardisatie heeft gevolgen voor servicekwaliteit gemeenten’
  • 24 augustus 2015
  • Redactie

In de nieuwe Compliancy Monitor rapporteren VNG en KING over de stand van zaken met betrekking tot tien voorname gemeentelijke softwarestandaarden. Zij roepen op tot een efficiencyslag binnen gemeenten, ter verbetering en vernieuwing van de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en ondernemingen.

De uitkomsten maken duidelijk dat 393 Nederlandse gemeenten softwareproducten van circa 150 verschillende leveranciers gebruiken. Ruim een derde van de gemeentelijke softwareprogramma’s voldoet aan één of meer belangrijke softwarestandaarden die VNG en KING met leveranciers zijn overeengekomen. 65% voldoet nog niet aan een standaard, zo blijkt. ‘Dat kan effect hebben op de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van het gemeentelijk ICT-landschap en op de kosten die voor beheer en onderhoud moeten worden gemaakt’, aldus de samenstellers van de Compliancy Monitor.

De resultaten tonen verder aan dat dertien procent van de gemeenten met één of meer softwareprogramma’s werkt die niet meer door leveranciers worden ondersteund. Daarbij verlopen de software-implementaties traag, waardoor gemeenten niet over de meest actuele versies beschikken. Gevolg: ze lopen risico doordat ze achter lopen en daarnaast wordt het tempo van innovatie fors geremd. ‘Door deze ontwikkeling zijn leveranciers gedwongen om verschillende versies van hun software te blijven ondersteunen. Bij gemeenten leidt dit vaak tot maatwerk-koppelingen, wat de kosten opdrijft en de betrouwbaarheid en stabiliteit van de geïnstalleerde programma’s beïnvloedt’, aldus de rapporteurs.

comments powered by Disqus