Spaarne Gasthuis gaat voor 4-sterren gastbeleving

Spaarne Gasthuis gaat voor 4-sterren gastbeleving
  • 3 november 2015
  • Redactie

‘Alle medewerkers moeten zich voortdurend afvragen of hun handelen direct in het belang van de patient is. In deze bewustwordingsfase zitten wij momenteel’, vertelt Pepijn van Gestel, manager services van het Spaarne Gasthuis.

De betreffende zorginstelling werd in 2014 nog uitgeroepen tot ‘meest gastgericht’, bleek uit  het jaarlijkse onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’ van opinieweekblad Elsevier. Ondersteunend bij de brede inzet op gastvrijheid afgelopen jaar, bleek het zogeheten Planetree-zorgmodel. Kort gezegd draagt dit concept sterk bij aan de creatie van de best mogelijke zorg voor patiënten en tegelijkertijd een inspirerende cultuur voor medewerkers. Het Spaarne Gasthuis zette in op drie pijlers: betere zorg, helende omgeving en gezonde organisatie.

Verse roos
Waar bij eerstgenoemde pijler de Mijn-omgeving een belangrijke rol innam, draait het bij punt 2 om mensen zich thuis te laten voelen. ‘Lichttoetreding en een heldere oriëntatie binnen het gasthuis dragen direct bij aan het welbevinden. Bij elke aanpassing in de bestaande bouw houden we hier rekening mee’, legt Van Gestel uit. Voor pijler drie zijn de medewerkers aan zet. Hoe kunnen zij de patiënt centraal zetten in denken en handelen? Tijdens een zogeheten ‘ervaringsdag’ kwamen veel verbeterpunten boven water. ‘De fraaiste vind ik wel de verse roos die we voortaan op de kamerdeur van een overleden patiënt bevestigen. Voorheen brachten we dan een briefje op de kamerdeur met de mededeling ‘Niet storen’. Hoe onpersoonlijk is dát voor nabestaanden die de overledene komen bezoeken? Nu weet elke medewerker bij het zien van een roos op de deur dat hij stilte moet betrachten en respect voor de overledene moet tonen. Een prachtige verbetering!’

Het doel van het Spaarne Gasthuis is de dienstverlening op een uitzonderlijk hoog niveau brengen, een zogenaamde viersterren gastbeleving realiseren. Daartoe trekt het, naast kennis van diverse ziekenhuizen, ook kennis van anderen aan zoals van het general management van Hotel Landgoed Duin & Kruidberg. Tevens worden medewerkers bewust van buiten de zorgsector aangesteld.

Noot: lees het volledige artikel in CCM nummer 5 van 2015, dat net verschenen is.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link