Werknemers gebukt onder informatievloedgolf

Werknemers gebukt onder informatievloedgolf
  • 24 april 2019
  • Redactie

Meer dan een kwart van de ondervraagde werknemers gingen in 2018 gebukt aan een overvloed aan informatie gedurende de werkdag. Volgens het CBS en TNO leidt dit tot ontevredenheid en de wens van werknemers om te vertrekken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ondervroeg in samenwerking met onderzoeksbureau TNO 60.000 werknemers in Nederland. Daaruit blijkt onder meer dat hoogopgeleiden in verhouding sneller moeite hebben met een grote hoeveelheid informatie (40%) dan laagopgeleiden (14%). Ook leeftijd blijkt invloed te hebben op de ervaren werkdruk bij werknemers: ‘jongere’ werknemers (25 – 65 jaar oud) hebben twee tot drie keer meer last van informatieovervloed dan respondenten in de leeftijdscategorieën 15-25 en 65-75. Daarentegen is er weinig verschil tussen mannen en vrouwen: 28% en 29%.

Daad bij het woord
Het CBS duidt dat managers met bijna 50 procent de meeste druk ondervinden door grote hoeveelheden informatie. Ongeveer tweederde van de respondenten die in het onderzoek hebben aangegeven last te hebben van informatieovervloed, is ontevreden over de arbeidsomstandigheden. 6 op de 10 van hen overweegt van baan te wisselen; 30% voegt daad bij het woord.

comments powered by Disqus