Arbo Unie rinkelt alarmbellen

Arbo Unie rinkelt alarmbellen
  • 18 oktober 2019
  • Redactie

De Arbo Unie pleit ervoor om vol in te zetten op werkstresspreventie en het ontwikkelen van meer weerbaarheid onder medewerkers. De arbodienst stelt dat werkstress tegen 2030 een kwart van de werkenden heeft geveld en luidt de noodklok.

Bestuurslid en professor bij de Arbo Unie Willem van Rhenen stelt dat werkstress en burnouts te vaak verkeerd behandeld worden en wil een betere aanpak voor preventie. ‘Het gaat niet om teveel werk of teveel stressfactoren, maar om te weinig hulpbronnen of buffers waarmee mensen zich kunnen opladen of verweren.’ Volgens de instelling onderstrepen actuele cijfers de problematiek rondom werkstress: 1 op de 5 jongeren heeft burnoutklachten. Bij zorgmedewerkers ligt het percentage nog hoger: een kwart van hen neigt uit te vallen.

Vertrouwenskwestie
Nederlandse werkgevers worden door Van Rhenen opgeroepen om alles uit de kast te trekken. Medewerkers moeten door hun werkgever worden beschermd, door meer autonomie en verbinding in het werk, te investeren in competenties en te focussen op talent. ‘Vertrouw op de inzet en kracht van medewerker en controleer veel minder. Geef mensen de ruimte en het gevoel dat ze invloed hebben op de eigen agenda.’ Het belangrijkste is volgens het bestuurslid om waardering en erkenning te tonen. ‘Het lijken eenvoudige ingrepen, maar het is verbazingwekkend hoe weinig werkgevers het toepassen.’

Bal neerleggen
De Arbo Unie denkt niet dat werkstressproblematiek het gevolg is van teveel druk op het werk. Wel moeten medewerkers volgens de stressexpert beter leren omgaan met drukte en piekbelasting, door te zorgen voor voldoende energiebronnen. ‘Dit zijn zaken die ons energie geven. Zij vormen de buffer tegen energienemers. Dit voorkomt uitval en het verhoogt vooral de energie, het werkvermogen en de prestaties.’
Ook stressexpert Suzan Kuijsten pleit voor een betere balans tussen opladen en inspanning. In een interview vertelde ze echter dat de bal niet alleen bij werkgevers hoort te liggen. ‘Voor een goede stress-herstelverdeling zijn werkgever en werknemer beiden voor vijftig procent verantwoordelijk. Met ieder honderd procent verantwoordelijkheid voor het eigen deel. Voor werknemers zelf daarom de plicht om uitgerust op de werkvloer te verschijnen.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link