E-consult werkt, maar niet voor een spoedje

E-consult werkt, maar niet voor een spoedje
  • 08 augustus 2014
  • Redactie

E-consulten vallen in de smaak, aldus recent onderzoek bij een grote huisartsenpraktijk in Amsterdam. Patiënten weten wanneer en waarvoor ze het kunnen gebruiken en zijn tevreden over deze service. Huisartsen spreken echter van een hogere werklast.

In totaal zijn 419 e-consulten inhoudelijk bekeken en geanalyseerd. Hieruit blijkt onder andere dat vrouwen vaker gebruikmaken van digitaal advies dan mannen. Zo’n veertig procent van de vragen werd buiten kantooruren gesteld. De voornaamste redenen voor een e-consult waren het verkrijgen van de mening of het advies van de huisarts of om een mededeling te doen voor een administratieve handeling. Vaak kwamen klachten in relatie tot zwangerschap/bevalling/anticonceptie aan bod tijdens een e-consult, evenals psychische problemen en vrouwelijke geslachtsorganen/borsten.

Betrouwbaar
In ongeveer een derde van de gevallen leek de informatieverschaffing door de arts te volstaan voor het beantwoorden van de vraag. In vijftien procent van de digitale communicatie tussen zorgverlener en patiënt werd laatstgenoemde verzocht om toch even naar het spreekuur te komen. Het uitschrijven van een (herhaal)recept gebeurde in twintig procent van de gevallen en bij negen procent werd een verwijsbrief geschreven.
Patiënten zijn in algemene zin goed te spreken over de e-mailcommunicatie met medisch specialisten. Het gros van hen kreeg snel een bevredigend antwoord bij eenvoudige antwoorden en bijna iedereen was ook in staat om de hulpvraag te omschrijven. ‘Een e-consult helpt patiënten op een gemakkelijke manier bij veelal kleine problemen waarvoor zij niet naar de praktijk hoeven te komen. Ze kunnen zo toch op een betrouwbare manier aan medische informatie komen’, stellen de rapporteurs.

Voors en tegens
Ongeveer de helft van de huisartsen in Nederland biedt volgens het onderzoek e-consults aan. Niet alle praktijken zitten echter op dit medium te wachten. Zij vinden het bezwaarlijk dat het fysieke contact ontbreekt, waardoor het moeilijk controleerbaar is of de patiënt het antwoord begrijpt. Daarnaast is het digitale kanaal niet geschikt voor spoedeisende zaken, moeten er beveiligingsmaatregelen worden getroffen en spreken huisartsen van een hogere werklast.
Positieve aspecten zijn er eveneens, te weten een hogere zorgkwaliteit als gevolg van een verbeterde communicatie, een hogere patiënttevredenheid door meer contactmogelijkheden te bieden, het voorkomen van onnodige spreekkamerconsulten en vergroting van het zelfinzicht van de patiënt.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link