Spilfunctie voor lijnmanagers in vertrouwen kweken

Spilfunctie voor lijnmanagers in vertrouwen kweken
  • 12 maart 2015
  • Redactie

Het middenmanagement speelt een centrale rol in het herwinnen van het vertrouwen in een organisatie. Dat beweren wetenschappers aan de Westminster Business School, die in samenwerking met leiderschapsbureau Top Banana en het Institute of Internal Communication onderzoek hebben gedaan naar vertrouwen op de werkvloer.

Organisaties die in meer of mindere mate getroffen zijn door de economische malaise, kunnen zich het beste tot hun lijnmanagers richten volgens deze uitkomsten. ‘Vertrouwen is besmettelijk. Als de lijnmanager geen vertrouwen heeft in de top van het bedrijf, zullen ook zijn ondergeschikten niet de verbinding maken. Is het middenmanagement wel overtuigd van de bedrijfsvisie, dan zal eveneens op de werkvloer een positievere respons kunnen worden opgetekend’, aldus Nick Terry, managing director van Top Banana. Aanvullend merkt Katalin Illes, docent leiderschap en ontwikkeling aan de Westminster Business School, op dat de context bepalend is voor het vertrouwen in een organisatie. Dat sterke en ondersteunende community’s een grotere overlevingskans hebben en een grotere bloei kennen, zegt volgens haar ook genoeg.

Het rapport bevat aansluitend enkele aandachtspunten voor het opwekken van het vertrouwen op de werkvloer:
- Stel een duidelijk waardenkader samen, waaraan het management zich nadrukkelijk committeert.
- Creëer kansen voor leiders om te luisteren naar de organisatie en zijn mensen.
- Verschaf helderheid over de verwachte vaardigheden van leiders.
- Besef dat leiderschap geen statisch gegeven is, maar een voortdurend proces.
- Authenticiteit is cruciaal.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link