Leidinggevenden en werknemers niet op één lijn

Leidinggevenden en werknemers niet op één lijn
  • 19 januari 2016
  • Redactie

De uitkomsten van het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2016 tonen aan dat de visies van leidinggevenden en werknemers op sommige punten sterk verschillen. Zo noemt 30% van de ondervraagde werknemers zijn eigen baas ‘directief’, terwijl van de leidinggevenden zelf maar vijf procent deze mening deelt. Een zelfde gat bestaat er qua hiërarchie en bureaucratie: volgens 59% van de leidinggevenden is hier geen sprake van, terwijl 68% van de medewerkers het tegenovergestelde zegt.

Aan het onderzoek dat jaarlijks gehouden wordt, namen ditmaal 558 leidinggevenden en 116 werknemers mee. Initiatiefnemers zijn leiderschapsinstituut de Baak, onderzoeksbureau Initial Concept, communicatieadviesbureau Winkelman Van Hessen en de redactie van Management Team.

Highlights

  •  Leidinggevenden geven zichzelf een 7,6 voor hun leiderschapsstijl, terwijl werknemers daar een 6,4 voor over hebben;
  • 90% van de chefs stellen dat - binnen de door hen uitgezette koers - medewerkers de vrijheid krijgen om de doelstellingen te realiseren. Nog geen tweederde (62%) van de medewerkers deelt dit gevoel van vrijheid;
  • Ruim de helft van de ondervraagde werknemers (56%) vindt dat de CEO vaak onzichtbaar is. 47% van de leidinggevenden erkent dit;
  • 73% van de leidinggevenden verwacht dat hun organisatie over drie jaar sterker is dan nu. Ten opzichte van 2014 (67%) is dat een significante stijging. Van de medewerkers verwacht 42% een sterkere positie en 40% verwacht ongeveer eenzelfde positie als nu.

Op het event Big Improvement Day worden vanmiddag de resultaten van het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2016 onthuld. Kijk hier voor de uitkomsten van vorig jaar.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link