Robotisering nog niet onverdeeld geaccepteerd

Robotisering nog niet onverdeeld geaccepteerd
  • 31 maart 2017
  • Redactie

Nieuwe toepassingen van robottechnologie of kunstmatige intelligentie zijn onvermijdelijk, maar in Nederland staan mannen hier meer open voor dan vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van OpenText onder 1.000 Nederlanders

Zo geeft 75 procent van de mannen aan zich er comfortabel bij te voelen om in de toekomst samen te werken met robots, tegen 47 procent van de vrouwen. Ook zijn er verschillen tussen jongeren en ouderen. Zo is 62 procent van de groep 18-24 jaar ervan overtuigd dat robots bij de online aankoop van producten of diensten een betere klantenservice kunnen bieden dan menselijke medewerkers.

OpenText vroeg 1.000 Nederlanders daarnaast naar hun visie op de inzet van robottechnologie in drie specifieke sectoren:

Overheid
Gevraagd naar de toekomstige rol van robottechnologie binnen de overheid is 13 procent ervan overtuigd dat er nooit robots binnen overheidsinstanties werkzaam zullen zijn. 67 procent ziet dit binnen 10 jaar wel gebeuren en 11 procent zelfs al binnen 1 of 2 jaar. Als belangrijkste voordelen van robottechnologie binnen de overheid worden genoemd: kortere wachttijden (54 procent), minder administratieve handelingen (46 procent) en minder fouten (45 procent). Wat opvalt is dat één op de vijf 65-plussers geen enkel voordeel ziet in de inzet van robottechnologie, waar dit bij de leeftijdscategorie 18-24 jaar slechts 5 procent is.
In het licht van de recente verkiezingen is ook de vraag of robots betere beslissingen zouden nemen dan verkozen politici een interessante. 38 procent van de ondervraagden is hiervan overtuigd (onder meer omdat robots in staat zijn data beter te analyseren), maar 33 procent is wel van mening dat mensen de eindbeslissing dienen te nemen. 52 procent denkt dat robots het op dit vlak niet winnen omdat zij geen culturele aspecten meewegen. Gevraagd naar specifieke taken die robots beter zouden kunnen uitvoeren dan menselijke politici noemt 21 procent het nemen van economische beslissingen. Opvallend is dat 40 procent van de groep 18-24 jaar dit antwoord geeft, tegenover 14 procent van de 45-plussers.

Automotive
Een sector waar al de nodige stappen gezet worden in de inzet van robottechnologie is de automotive industrie. De eerste zelfrijdende auto’s zijn al op de weg te vinden en de ontwikkeling lijkt snel te gaan. Ruim de helft van de ondervraagde Nederlanders verwacht dat er binnen 10 tot 15 jaar meer zelfrijdende auto’s op de weg te vinden zijn dan door een bestuurder aangedreven auto’s. 9 procent denkt dat dit zelfs binnen vijf jaar al realiteit is. Mannen zien hier duidelijk meer in dan vrouwen: 66 procent van de mannen geeft aan zich comfortabel te voelen als passagier in een autonoom rijdende auto, exact hetzelfde percentage vrouwen ziet dit juist niet zitten. Een overgrote meerderheid (72 procent) is er wel van overtuigd dat dit het wegverkeer veiliger zou maken.

Gezondheidszorg
Ook voor de zorgsector zien de ondervraagden de nodige voordelen in de inzet van artificial intelligence (AI). Als belangrijkste winstpunten worden genoemd het sneller stellen van een diagnose (53 procent), een meer accurate diagnose (42 procent) en sneller toegang tot de eigen medische gegevens (36 procent). 63 procent geeft aan de medische diagnose op basis van AI te vertrouwen maar wel de extra bevestiging van de dokter te willen ontvangen.

‘De ontwikkelingen in artificial intelligence gaan ontzettend snel en we zijn ervan overtuigd dat dit een enorme impact gaat hebben op tal van sectoren’, zegt Robert Hoeksema, salesdirector Benelux bij OpenText. ‘Computers zijn al sinds lange tijd superieur aan het menselijk brein wanneer het aankomt op het analyseren van grote hoeveelheden data. Met de huidige ontwikkelingen in het zogenaamde cognitive computing – waarbij technologie zelflerend wordt - zijn computers ook steeds beter in staat om deze analyses in een context te plaatsen en hier voorspellende waarden aan te hangen. Met andere woorden: computers gaan steeds meer ‘denken’ als een mens. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop we robots gaan inzetten binnen bedrijfsprocessen en onze samenleving.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link