Zorgautoriteit stimuleert patiëntcontact via e-health

Zorgautoriteit stimuleert patiëntcontact via e-health
  • 29 september 2017
  • Redactie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgaanbieders meer gebruik moeten maken van e-health. Dit kan de zorg beter en betaalbaarder maken. Het zou al mogelijk zijn om dit te bekostigen, in overleg met zorgverzekeraars, zo stelt de autoriteit.

In de Wegwijzer bekostiging e-health (PDF) heeft de NZa in kaart gebracht wat er mogelijk is. Als voorbeeld wordt een huisarts genoemd die een opname kan maken van een huidafwijking bij een patiënt en die via een meekijk-consult voorleggen aan de dermatoloog. Dat scheelt de patiënt een apart bezoek aan het ziekenhuis. Ook zijn er games voor logopedie, waarmee kinderen thuis kunnen oefenen.

Bekostiging
Volgens de NZa zijn er al wel mogelijkheden voor e-health in de bekostiging maar deze verschillen per sector. In de Wegwijzer doet de autoriteit een handreiking aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars die onderhandelen over de zorginkoop.

Met het overzicht wil de NZa stimuleren dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over e-health in het belang van de burger. Bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan, zo vindt de autoriteit. De publicatie is een eerste stap. Uiteindelijk moet er een bekostiging zijn die e-health faciliteert en stimuleert. De autoriteit wil hier verdere stappen in zetten.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link