Employee experience gaat beropwaarts

Employee experience gaat beropwaarts
  • 21 mei 2019
  • Redactie

De medewerkersbeleving in Nederland laat een stijgende lijn zien: steeds meer werknemers bevelen hun organisatie aan als werkgever. In 2018 was de NPS onder medewerkers nog 32, dit jaar is de gemiddelde eNPS-score 42.

Het onderzoek van AnalitiQs onder 1.200 werknemers toont aan dat leiderschap doorslaggevend is: een toenemend aantal leiders stelt het gezamenlijk nastreven van een organisatiedoel centraal, wat zorgt voor een goede employee experience. De onderzoekers stellen dat goed leiderschap dus niet gaat om individuele aandacht voor de medewerker, maar de focus op samenwerking en transparantie.

Werk aan de EX-winkel
De onderzoeksresultaten tonen echter wel aan dat er nog werk aan de winkel is voor organisaties: 17 procent van de respondenten geeft aan zijn of haar werkgever niet aan te bevelen. Daarbij is het grootste deel van de ondervraagde werknemers van mening dat de employee experience kan worden verbeterd als er meer wordt gedaan aan de hoge werkdruk en er meer wordt gefocust op onderlinge samenwerking.
‘Wij zien dat organisaties steeds meer aandacht hebben voor de werkbeleving van hun werknemers, maar er is nog altijd veel ruimte voor verbetering. Door te sturen op de beleving van je medewerkers kun je als organisatie je ambities waarmaken’, luidt de conclusie van managing director Irma Doze.

Medewerkersretentie
Uit een ander recent verschenen onderzoek blijkt ook dat steeds meer werkgevers zich concentreren op het behoud van medewerkers. Maatregelen zoals flexibelere werktijden, extra scholing en het meten van empoyee engagement de komende jaren steeds meer genomen.

comments powered by Disqus