Kwetsbaarheid regionale meldkamers alarmerend

Kwetsbaarheid regionale meldkamers alarmerend
  • 09 september 2019
  • Redactie

Regionale meldkamers die moeten reageren op 112-noodoproepen zijn nog steeds zeer kwetsbaar, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom (AT). ‘Zij hebben te weinig personeel, hun ICT is verouderd en hebben niet de mogelijkheid om elkaars taken volledig over te nemen als zij door een calamiteit worden getroffen. Het afhandelen van noodmeldingen kan daardoor vertraging oplopen.’

Momenteel zijn er zestien regionale meldkamers in Nederland. In een noodgeval worden burgers daarmee in contact gebracht via de landelijke 112-centrale van de Landelijke Eenheid (LE) van de politie in Driebergen. Over dit proces bestaan grote zorgen, zeker aangezien de inspectie in 2015 ook al aan de bel trok inzake de kwetsbaarheid van de meldkamers. ‘Vier jaar later heeft alleen de landelijke 112-centrale risico’s geïnventariseerd en maatregelen genomen om de continuïteit ten aanzien van personeel, techniek en locatie te verbeteren. Regionale meldkamers hebben knelpunten op deze terreinen nauwelijks opgepakt. Zij zien de urgentie niet om de continuïteit veilig te stellen’, stelt de inspectie.

Aanbevelingen
In geval van een calamiteit kunnen taken slechts gedeeltelijk worden overgenomen, waardoor de afhandeling van een noodmelding soms zeer lastig is en vertraging oploopt. Ook vinden de inspectie en AT dat de meeste onderzochte regionale meldkamers technisch gezien stil staan. ‘Hun ICT is verouderd en innovatie is niet of nauwelijks aan de orde.’ Volgens de onderzoekers wordt er gewacht met het vernieuwen van apparatuur tot diverse meldkamers zijn samengevoegd. Die samenvoeging – tot uiteindelijk tien meldkamers – is vertraagd.

Om de burger altijd snel en adequaat te kunnen helpen, bevelen de Inspectie JenV en Agentschap Telecom de minister van Justitie en Veiligheid (Ferdinand Grapperhaus) aan om te zorgen voor voldoende investeringen in personeel en techniek. Tevens moeten de meldkamers noodmeldingen volledig van elkaar kunnen overnemen. De onderzoekende partijen verlangen voortaan een jaarlijkse update van de meldkamers welke stappen zij zetten om te komen tot de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie.

Lees ook:
Centralisten meldkamer 112 onder druk
Duitsland ontwikkeld app-alternatief voor noodnummer 112
Vernieuwing C2000 vertraagd; netwerk snel overbelast

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link