Bedroefdheid ebt niet snel weg

Bedroefdheid ebt niet snel weg
  • 29 december 2014
  • Redactie

Een verdrietig gevoel blijft gemiddeld 120 uur hangen. Deze emotie duurt daarmee veel langer dan bijvoorbeeld verveling, irritatie, blijheid en schaamte. Recente bevindingen van onderzoekers van de Universiteit van Leuven tonen dit aan.

In het rapport ‘Which emotions last longest and why: The role of event importance and rumination’ verklaren onderzoekers Philippe Verduyn en Saskia Lavrijsen waarom sommige emoties langer duren dan anderen. Zo gaat verdriet vaak gepaard met gebeurtenissen met een grote impact, zoals een overlijden of ongeluk. Zo’n ervaring vraagt volgens hen meer tijd in de verwerking en het begrip. Daarentegen waren gevoelens van schaamte, verrassing, angst, afgrijzen, geraakt zijn, irritatie en opluchting vaak razendsnel weer over.

Emotieduur
Volgens Lavrijsen is het herhaaldelijk langdurig denken over een gebeurtenis of het ophalen van je gevoelens en problemen (rumineren) bepalend voor hoe lang een emotie aanhoudt. ‘Emoties van korte duur worden vaak aangewakkerd door gebeurtenissen of zijn relatief onbelangrijk. Langdurende emoties hebben doorgaans te maken met zeer belangrijke voorvallen.’ Aanvullend stelt ze dat schuldgevoel bijvoorbeeld veel langer blijft hangen dan schaamte en bezorgdheid. ‘Hoe meer ruminatie des te langer blijft een emotie.’

In totaal namen 233 studenten deel aan de studie. Zij gaven gehoor aan de oproep om een recente emotionele periode terug te halen en aan te geven hoe lang de emotie duurde. Tevens gaven de respondenten inzicht in de omgang met emoties. In het onderzoek worden 27 verschillende emoties aangestipt.

Servicelink
Ook de Schot Adrian Swinscoe, expert op het gebied van customer experience management, stuitte op dit onderzoek. Naar zijn idee zijn deze uitkomsten van belang voor iedere klantcontactprofessional: ‘Als jouw klantenservice of klantervaring niet perfect is, dan zou het jouw topprioriteit moeten zijn om die situaties te minimaliseren die teleurstelling, boosheid, irritatie, angst, stress of vergelijkbare emoties bij klanten veroorzaken.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link